Samtalsmanus är en av grunderna för att lyckas med mötesbokning. Oavsett om du är nybörjare eller hundratalsmöten skall du ha ett samtalsmanus. Din erfarenhetsnivå avgör sedan i vilken utsträckning du använder dig av manuset. Är du nybörjare följer du troligen manuset för att få det att sitta. Är du erfaren fungerar manuset mer som en checklista för att säkerställa att du får med det viktiga.

Det finns fler sätt att gå tillväga för att bygga ett manus. För ett grundläggande och klassiskt samtalsmanus rekommenderar jag följande steg:

Inledning

Här behöver du presentera dig och säkerställa att du pratar med rätt person. Fokus här ligger på hur du säger snarare än vad du säger. Kunden kommer att bilda sig en första uppfattning om dig på 1-3 sekunder.

Intresseväckare

Om du fått ett par minuter är det nu det avgörs om kunden kommer att lyssna på dig under samtalet eller fokusera på att säga nej. En intresseväckare bör tilltala kunden och helst lösa ett problem kunden har snarare än presentera en produktegenskap.

Kvalificeringsfrågor

Din och din kunds tid är dyrbar. Se därför till att säkerställa att kunden är rätt person att träffa. Detta gör du genom ett antal kvalificeringsfrågor. Exempelvis ”Stämmer det att det är du som ansvara för IT-inköp?” eller ”Har ni något CRM-system idag?”

Presentation

Här skall du ha en kort och kärnfull presentation av ditt erbjudande. Fokusera på hur du kan hjälpa kunden. Presentationen kan exempelvis utgå från din hisspresentation.

Avslut – Boka

Föreslå för kunden att ni skall träffas. Erbjud exempelvis två tider för kunden eller fråga var ni skall träffas. Detta för att fokusera på att få kunden att välja mellan två ja-alternativ snarare än ja och nej.

Nästa steg för att bli proffs på mötesbokning är, Genomförandet.

Vill du repetera steg två i hur du blir proffs på mötesbokning, kan du läsa om Förberedelser.