Efter en avslutad mötebokning är är det bra med uppföljning för att utveckla sin förmåga att mötesboka.

Stäm gärna av tillsammans i gruppen hur ni gjorde i de samtal där ni bokade, bemötandet från kunderna, underlaget för att boka mm. Allt som ni kan förfina och utveckla till nästa gång ni skall boka.

Gör gärna anteckningar om samtalet så du har kvar dessa efter mötet. Det kan vara ett stöd för att gå igenom dina genomförda möten. Hamnade du på rätt nivå, innehållsmässigt och titelmässigt? Anpassa sedan bokningen utifrån det.

Viktigast av allt, se till att bekräfta samtliga bokade möten. Tid, plats, deltagare och förslag på agenda är bra punkter att ha med i bekräftelsen.

Vill du repetera steg fyra i hur du blir proffs på mötesbokning, kan du läsa om Genomförande.