Hur du lyckas med att leda på distans

Att inte medarbetarna alltid arbetar från kontoret blir allt vanligare. För många inom försäljning är detta inget nytt. De flesta roller inom försäljning är mer ute hos kund än på kontoret och många utgår från hemmet. Utmaningarna är dock desamma. Att leda på distans kräver andra arbetssätt än när alla medarbetarna är samlade på kontoret hela dagen.

Det finns inte en lösning på hur du lyckas utan du behöver anpassa dig utifrån dina förutsättningar. Det finns dock gemensamma nämnare som är värda att beakta när du utvecklar ditt distansledarskap.

Ledarskap men också medarbetarskap

Du som chef har i slutändan huvudansvaret för verksamheten, men för att lyckas leda på distans behöver medarbetarna ta ett stort ansvar. Enkelt sagt så gäller det att ni tillsammans kommer fram till lösningar som fungerar för alla. Här gäller det att balansera behoven mellan individuella medarbetare, teamet och dig som ledare.

Kommunikationen på distans

Med tanke på alla möjligheter till kommunikation idag kan man anta att kommunikationen inte skall vara något problem. Många upplever tyvärr att det är precis tvärtom. Faran med för många sätt att kommunicera är att det blir svårt att skapa en teamkänsla och att kommunikation missas för att den går via olika kanaler för olika medarbetare.

En rekommendation är att välja en eller ett par huvudkommunikationskanaler. Det kan till exempel vara Slack eller Teams för kommunikation med hela teamet och e-mail för en eller ett par personer.

Slack eller Teams är till exempel utmärkt för att dela med sig av att man satt en ny affär, ställa en fråga när man inte vet vem i teamet som skall hjälpa till osv. Det möjliggör också för alla i teamet att hålla sig uppdaterade om varandra även om man inte ses personligen på flera månader. Här är det förstås viktigt att välja en kanal som fungerar för alla både användarmässigt och tekniskt. Genom att det finns en uttalad strategi för vad, när, var och hur ökar möjligheterna till god och effektiv kommunikation inom teamet. Läs mer i ”Vanliga misstag som begås i kommunikationen mellan människor”.

Utveckla relationen på distans

I grunden utvecklar man relationer på distans på sanna sätt som man gör om man är på samma kontor. Man lyssnar, ställer frågor, är nyfiken och intresserad. Utmaningen på distans är att det blir färre tillfällen till att göra detta. På ett kontor möts man vid kaffeapparater, man stannar till vid någons kontor eller man går runt och säger godmorgon när man kommer.

För att få detta att fungera på distans måste man skapa dessa tillfällen. Det kan vara en sådan enkel sak som att skicka ett godmorgon-sms till medarbetarna. Det kan vara att varje dag ringa en av medarbetarna bara för att småprata. Säljare spenderar troligen en hel del tid i bilen – ett utmärkt tillfälle att prata en stund. Kom också ihåg att dela med dig om dig själv. Precis som du behöver känna dina medarbetare behöver de känna dig för att ni skall få en bra relation.

Konkreta tips för att leda på distans:

Säkerställ tydlig struktur för möten. Agenda, var, digital plats osv. Anpassa också utifrån var medarbetarnas befinner sig. Via laptop, på hemmakontoret eller via mobil på en flygplats.

Boka in regelbundna, individuella avstämningar. Både med mer formell agenda och tider för att bara prata, jämför med avstämningen vid kaffemaskinen.

Använd tekniken för att stämma av och checka in. Men lösningar som Slack, Teams, Yammer eller andra kommunikationsplattformar kan man skapa känslan av närhet och underlätta kommunikationen.

Bli ett informationsnav. På kontoret sker en stor del av informationsutbytet bara för man ser och hör vad andra gör och pratar om. På distans behöver du som ledare aktivt sprida information, inte bara från företaget utan också berätta vad du och kollegorna gjort.

Extra omsorg om nya medarbetare och för de som har de tufft. När man är ny eller har det motigt privat eller på jobbet behöver man ofta extra stöd men även hjälp att skapa fokus. Du som ledare behöver vara mer aktiv med dessa individer med till exempel fler informella avstämningar.

Planera in personliga en-till-en-möten och träffar för hela teamet. Man behöver ses personligen då och då för att fördjupa relationen och skapa vi-känsla.

Underlätta även för spontana personliga möten genom att göra det lätt för alla att veta var kollegorna befinner sig. Exempelvis en fika på flygplatsen kan vara oerhört värdefull.

Vid större förändringar är det ofta bra att träffas eller använda video så att man både kan se och höra medarbetaren.

Slutligen

Att leda på distans kräver precis som mycket annat löpande förbättring och utveckling. Utvärdera därför löpande och våga ändra det som inte fungerar. Den snabba teknikutvecklingen ger hela tiden nya möjligheter att leda på distans så häng med och läs på om nya verktyg. Var dock försiktig med att hoppa på allt i tron att ett nytt verktyg skall lösa ditt ledarskap.

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar