Hur du lyckas med idéförsäljning

Idéförsäljning är något många förknippar med politik och andra idédrivna verksamheter. Att sälja in idéer är dock något de flesta av oss gör hela tiden, allt från att övertyga sin partner, sina föräldrar eller sina barn om något, till de av oss som arbetar med försäljning och ofta kan använda idéförsäljning för att mer effektivt lyckas i vårt arbete.

Här tittar vi närmare på idéförsäljning och vad det innebär. Du får även konkreta tips på hur du lyckas sälja in dina idéer.

Vad är ideförsäljning?

Ideförsäljning innebär processen att övertyga andra om värdet av en icke-fysisk idé eller ett koncept. Detta skiljer sig från traditionell försäljning som oftast fokuserar på fysiska produkter eller konkreta tjänster. Ideförsäljning kräver skicklighet i att framställa abstrakta koncept på ett sätt som engagerar och motiverar lyssnaren att agera eller anta en ny övertygelse.

Fördelar med ideförsäljning

  1. Innovativ tillväxt: Genom att sälja idéer kan företag och individer bryta ny mark och introducera nyskapande lösningar som kan omforma marknader eller skapa helt nya.
  2. Stärkt varumärkesvärde: Förmågan att effektivt sälja idéer kan positionera ett företag eller en individ som en tankeledare inom sin nisch, vilket förstärker varumärkets värde.

Nackdelar med ideförsäljning

  1. Svårigheter att mäta effekten: Eftersom idéer är abstrakta kan det vara utmanande att mäta deras effektivitet eller det direkta resultatet av en försäljning.
  2. Beroende av kommunikationsfärdigheter: Framgången för ideförsäljning beror starkt på säljarens förmåga att kommunicera och övertyga, vilket kan vara en begränsning om dessa färdigheter är underutvecklade.

Två viktiga metoder för att lyckas med ideförsäljning

Att sälja en idé kräver ett tillvägagångssätt som skiljer sig från traditionell produktförsäljning. Här tittar vi på två metoder som hjälper dig att lyckas med idéförsäljning.

Enkelt, enkelt, enkelt

När man ska presentera en idé tenderar många att göra det för omfattande. De börjar använda jargong och går in på alla nyanser. Det är vanligt att man är helt uppslukad av sin idé och beskriver dess komplexitet. För att bli framgångsrik, håll det enkelt. Koka ner komplicerade begrepp till de mest väsentliga detaljerna. Presentera inte hela skogen, endast de viktigaste träden.

Du behöver sällan oroa dig för att du förenklar för mycket. Det är nämligen inte möjligt; ju enklare, desto bättre. Ett bra sätt att testa om det är tillräckligt enkelt är att se om en femåring förstår. Om du kan förklara det för ett barn, ligger du på rätt nivå.

Berättelser framför information

Information fylld med fakta och siffror kan ofta stödja din tes. Men en bra historia slår alltid fakta när det gäller att göra intryck. En historia engagerar lyssnare och hjälper dem att komma ihåg ditt budskap.

En bra historia är också lättare att återberätta jämfört med rena fakta. En historia fungerar som ett transportmedel för ditt budskap. En gripande berättelse kan sprida sig över världen på bara några timmar tack vare modern teknik. Ett rent faktabaserat budskap skulle aldrig spridas på samma sätt.

Om du vill engagera dina mottagare och skapa en viral spridning, se till att förpacka ditt budskap i en lättberättad och medryckande historia.

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar