Hur högsta ledningen kan stödja försäljningen

Företag där högsta ledningen tydligt stödjer och lyfter fram försäljningen har generellt en bra försäljningskultur. En bra försäljningskultur ger bättre resultat, högre försäljning och vinst. Det finns flera sätt för personer i ledande befattning att stödja och lyfta fram försäljningen.

Det kan vara att delta i affärsutvecklingen och det praktiska säljarbetet. Framför allt gäller det att i alla lägen lyfta fram och påvisa vikten av försäljning. Några saker som är lätta att göra för att stödja försäljningen:

Kick-off för att stödja försäljningen

På en försäljningskick-off bör hela eller minst delar av ledningen delta. Detta för att visa sitt stöd och för att visa att försäljningen är prioriterad. Det är också ett utmärkt tillfälle för ledningen att ta temperaturen på försäljningsorganisationen.

Fira segrar

Försäljningsframgångar bör firas och lyftas fram av högsta ledningen. Det gäller i allt från VD-veckobrev, att ledningen är med i olika sammanhang till firande av viktiga ordar. Det visar för hela företaget att försäljning är prioriterat för att nå framgång och det stärker också säljteamets självkänsla.

Involvera säljarna

Att taktiskt ta med säljare inför större beslut ger både bättre beslut och visar hur viktig man anser att försäljningen är. Ofta ger det betydligt mer att få en genomgång av en eller ett par seniora säljare än att titta på en ekonomiprognos. Har ni rätt säljare vet de hur marknaden kommer att utveckla sig vilket är ovärderligt i ledningsarbetet. Läs mer i ”Delegering gör att alla utvecklas”.

Delta i försäljningsarbetet

Att högsta ledningen regelbundet deltar på kundbesök, arbetar i kundtjänst eller är med på marknadsaktiviteter är ett otroligt kraftfullt sätt att skapa försäljningskultur. Det ger också enorm insikt för ledningen, att vara med på fem kundbesök eller sitta en dag på kundtjänst ger alltid mer än att läsa en kundundersökning. Det ger också en tydlig signal till alla som vill avancera inom bolaget – ”Vill du tillhöra ledningen ska du ha försäljningsfokus”.

 

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar