Innesäljare: Egenskaper för att bli framgångsrik

Rollen som innesäljare har utvecklats i högt tempo under de senaste åren. Ny teknik och nya kanaler för att nå kunder har lett till att innesäljare kan driva försäljning på ett helt nytt sätt. Pandemin ledde till att acceptansen för distansmöten och att sköta affärer utan att träffas ökade radikalt. Allt detta har gjort att fler företag satsar på innesälj, både för nya områden men även fler till antalet. För att bli en framgångsrik innesäljare är det en stor fördel att ha eller utveckla vissa specifika egenskaper. Egenskaper som hjälper dig att prestera bättre både som individ och tillsammans med ditt team.

I denna artikel kommer vi att utforska de mest avgörande egenskaperna för att bli en riktigt bra innesäljare.

Kommunikationsförmåga

En egenskap alla säljare behöver besitta för att lyckas är en god kommunikationsförmåga. När vi tittar på rollen som innesäljare blir denna extra avgörande eftersom en innesäljare idag behöver kunna kommunicera över ett stort antal kanaler. Du behöver nå fram via telefon, e-post, digitala möten, sociala medier m.m. Det kräver förmågan att förstå hur kommunikation fungerar i olika kanaler och kunna kombinera dem för att på bäst sätt kommunicera med dina kunder.

Struktur som innesäljare

Att vara innesäljare kräver en hög nivå av struktur. Du hanterar många kunder samtidigt över flera olika kanaler och ska lyckas driva affärer framåt. Det kräver ett bra upplagt arbete och att du har en god struktur i arbetet, på egen hand och tillsammans med andra. Här krävs det ett visst mått av självdisciplin för att hålla fokus och arbeta på det sätt som gör att du kan nå dina mål på ett effektivt sätt.

Teknisk kompetens

En innesäljare behöver kunna hantera ett stort antal olika system och tekniska hjälpmedel för att på bästa sätt kunna göra sitt arbete. Grundläggande är såklart e-post, CRM, olika sociala medier. Det krävs också att innesäljare klarar av att presentera och leda möten digitalt på en mycket hög nivå. Både vad gäller bild- och ljudinställningar men även de olika digitala tillägg som finns för att göra bättre presentationer. En riktigt duktig innesäljare hanterar tekniken utan problem och kan fokusera på kunden.

Kundkännedom

Att kunna sätta sig in i kundens situation och förstå deras behov är en ovärderlig egenskap för innesäljare. Genom att ställa frågor och lyssna kan innesäljaren anpassa sitt erbjudande. Detta möter kundens specifika behov. För att bygga kundkännedom är det viktigt att vara lyhörd. Detta innebär att kontinuerligt uppdatera sig om kundrelaterade ämnen. Exempelvis trender och politiska händelser är viktiga att följa.

Teamarbete

Innesäljare behöver ofta samarbeta med andra kollegor inom försäljningsteamet och olika avdelningar inom företaget. Att kunna samarbeta effektivt och kommunicera väl med andra är viktigt för att uppnå försäljningsframgång och skapa en harmonisk arbetsmiljö.

Entusiasm som innesäljare

Innesäljare som verkligen är intresserade av sitt jobb, kunden och sin produkt utstrålar ofta entusiasm. Entusiasm och passion är smittsamt och kan inspirera potentiella kunder att bli mer positivt inställda. När innesäljare genuint tror på produkten eller tjänsten blir försäljningsprocessen inte bara ett arbete, utan en äkta möjlighet att hjälpa kunden lösa sina utmaningar.

Anpassningsförmåga

Innesäljare hanterar ofta relativt stora kundportföljer och ofta hela företagets produktutbud. Det innebär att möta olika utmaningar och det är här anpassningsförmågan kommer in i bilden. En bra innesäljare är flexibel och kan anpassa sig för att passa olika situationer och kundbehov. Att kunna byta approach och ändra riktning efter kundens unika förutsättningar är avgörande för att nå framgång inom innesäljning.

Affärsmässighet som innesäljare

För att hantera mer komplex försäljning som innesäljare behöver du ha en stor portion av affärsmässighet. Detta är såklart alltid en fördel men blir kritiskt just när det gäller mer komplexa affärer till framförallt B2B. En framgångsrik innesäljare är medveten om företagets övergripande strategi och produktutbud och kan därmed positionera sina erbjudanden på ett sätt som är lönsamt för både kund och företag.

Problemlösningsförmåga

Innesäljare möter ofta olika utmaningar och hinder, vilket kräver en kreativ approach för att övervinna dem. Förmågan att hantera olika problem och hitta fungerande lösningar för att möta kundernas behov är en ovärderlig egenskap för att utmärka sig som innesäljare.

Självförtroende

Självförtroende är viktigt i alla typer av försäljning. Försäljning kräver att du tar kontakt, att du ofta får fler nej än ja och det kräver ett gott självförtroende. En trygg och självsäker inställning till att presentera sig själv, företaget och era tjänster ger kunderna förtroende för att de gör affärer med en professionell och kompetent säljare.

Summering

Att bli en framgångsrik innesäljare kräver en kombination av olika egenskaper och färdigheter. En skicklig kommunikatör med passion för sitt arbete är grundläggande. Strukturerat arbete och teknisk kunskap är också viktigt. Att vara anpassningsbar och affärsmässig tillför ytterligare värde. Dessa egenskaper är avgörande för en innesäljare. Genom att skaffa och kontinuerligt utveckla dessa egenskaper, kommer du att lyckas. Dina försäljningsresultat kommer att förbättras både idag och i framtiden.

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar