Arbetet som innesäljare är generellt en av de mer krävande rollerna inom försäljning. Tempot är högt och flera moment är monotona. Då det är färre strängar att spela på jämfört med exempelvis personlig försäljning krävs att du är mycket duktig på de du har att arbeta med.

Kritiskt med bra säljledning

En av faktorerna som väger tungt är säljledningen. För att blir framgångsrik som innesäljare behövs det en bra säljledare som hjälper dig att utvecklas och stöttar dig i det dagliga arbetet. Innesäljare och säljledning är en kritiskt kommunikation helt enkelt.

Det är få innesäljare som lyckas bli toppsäljare utan att få löpande stöd och coachning av en bra säljledare. Under min tid med att hjälpa andra bolag att utveckla sin försäljning har jag alltför ofta stött på företag där man beklagat sig över att innesäljarna inte fungerat bra. I stort sett i samtliga fall har det saknats en säljledare. Innesäljarna, oftast en mindre grupp, har suttit själva med mycket lite stöd, styrning och coachning.

Läs mer om vad som krävs för att lyckas som innesäljare: Artiklar om innesäljare.

Säljledaren måste stödja de individuella säljarna gällande exempelvis motivation och arbetssätt. Styrning med tydliga mål och kontinuerlig uppföljning är A och O. En telefonsäljare utan styrning tappar lätt i tempo vilket påverkar försäljningen direkt. Och en bra säljledare behöver coacha sina säljare i allt från utveckling av säljtekniken, till produktkunskapen och så vidare.

En bra säljledare behöver också stödja sin grupp och föra deras talan internt så att de får de resurser som behövs. Innesäljarna tenderar allt för ofta att bli lite styvmoderligt behandlat, därför är det av största vikt med en säljledare som kan se till att påverka, så att det som skapar resultat finns tillgängligt för innesäljarna.

Innesäljare och säljledning är en kritiskt kombination. Om du har innesäljare utan säljledning, skaffa det idag. Om du arbetar som innesäljare och inte har en bra säljledare, kräv en idag!