Insats och kompetens ger Resultat (RIK)

Insats och kompetens, mer behövs inte för att få resultat. I falla fall inte om man skall utgår från RIK modellen. Det underlättar att utgår från en modell när man vill utveckla sig och nå bättre resultat. Detta skapar ett gemensamt ramverk att prata kring och samtidigt underlättar att identifiera saker att förbättra.

RIK modellen är en av de modeller du kan använda när du vill utveckla ditt resultat. Det är en modell som funnits med länge och är mycket enkel att använda. Det finns mer komplexa och mer djuplodande modeller att arbete med för dom vill. Insats och kompetens räcker ofta långt för att börja utveckla sina resultat.

Vad är RIK modellen?

RIK är en akronym och står för.

  • Resultat
  • Insats
  • Kompetens.

Modellen skrivs ibland ut som en matematisk formel, Resultat = Insats x Kompetens.

Hur fungerar RIK modellen

RIK bygger på att resultat skapas genom två komponenter. Insats och kompetens. Exempel en person som har låg kompetens inom ett område kan ändå uppnå resultat genom att arbeta hårdare. Vi tänker oss en nyanställd säljare som helt enkelt får ringa fler kunder, se till att ha fler besök för att uppnå resultat.

Omvänt en person med hög kompetens kan omvänt lägga ned mindre insats och uppnå samma resultat som säljaren ovan.

En person som har hög kompetens och hög insats uppnår med andra ord bättre resultat än de två tidigare personerna.

Precis som i matematik regler. Något gånger noll blir alltid noll. Gånger tecknet mellan, Insats och Kompetens, betyder att du måste ha lite kompetens och alltid lägga ned en viss insats för att få ett resultat. Detta oavsett hur bra den andra parametern är.

”Jobba smart och inte hårt” fenomenet

Det finns mig veterligen ingen forskning kring detta, utan följande fenomen är baserat på min erfarenhet från egna medarbetare och kunder. Det jag väljer att kalla ”jobba smart men inte hårt” fenomenet.

När någon är ny på något saknas ofta kompetens och man får jobba hårdare för att uppnå resultat. I takt med ökad kompetens och bibehållen insats ökar resultaten. Det som inträffar sedan är mycket märkligt. Någon gång när man uppnått en viss nivå av resultat brukar insatsen dala hos en stor andel av medarbetarna. Det yttrar sig på olika sätt, några färre kundbesök, en ovilja att bearbeta kalla kunder, hellre sitta på kontoret än vara ute på sambesök etc.

A lot of people quit looking for work as soon as they find a job.

Zig Ziglar

För tydlighets skull skall jag poängtera att jag inte avser livet som befinner sig i olika faser – när man får barn, separerar eller inleder ett förhållande, flyttar eller dylikt. Att under livets gång behöva växla fokus och öka eller minska insatsen på olika områden är nödvändigt.

Jag tänker på den generella minskningen av insats som jag upplever sker allt för ofta, tidigare för en del och senare för andra. Det finns många undantag, jag har flera i min närhet. Alla undantagen är mycket framgångsrika på olika sätt. Dock ser jag alldeles för många som växlar ned insatsen när kompetensen stiger istället för att behålla de. Läs mer om insats i ”Framgång kräver hårt arbete”.

Så mitt råd är att vara vaksam på när du själv eller dina medarbetare börjar prata i termer som tyder på att deras insats sjunker. Lägre insats ger sämre resultat över tid.

För oavsett hur mycket kompetens du har, utan insats skapar den inget värde!

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar