A lot of people quit looking for work as soon as they find a job.

Zig Ziglar

En gammal och välkänd modell är RIK. Resultat kommer av Insats och Kompetens.

När du är ny på något saknas kompetens och du får jobba hårdare för att uppnå resultat.

I takt med ökad kompetens och bibehållen insats ökar resultaten. Det som inträffar sedan är mycket märkligt. Någon gång när man uppnått en viss nivå av resultat brukar insatsen dala. Det yttrar sig på olika sätt, några färre kundbesök, en ovilja att bearbeta kalla kunder, hellre sitta på kontoret än vara ute på sambesök etc.

För tydlighets skull skall jag poängtera att jag inte avser livet som befinner sig i olika faser – när man får barn, separerar eller inleder ett förhållande, flyttar eller dylikt. Att under livets gång behöva växla fokus och öka eller minska insatsen på olika områden är nödvändigt.

Jag tänker på den generella minskningen av insats som jag upplever sker allt för ofta, tidigare för en del och senare för andra. Det finns undantag, jag har flera i min närhet. Alla undantagen är mycket framgångsrika på olika sätt.

RIK är i all sin enkelhet en applicerbar modell både inom försäljning och annat. Resultat kommer av Insats och Kompetens.

Så var vaksam på när du själv eller dina medarbetare börjar prata i termer som tyder på att deras insats sjunker. Då kommer snart resultaten att följa efter.

För oavsett hur mycket kompetens du har, utan insats skapar den inget värde!