Kund – Definition, kundtyper och exempel

Kunden är på många sätt det centrala i allt företagande, eller om man vill hela marknadsekonomin. Deras behov styr vad som utvecklas, vad som produceras och säljs. Kvittot på att du är bra på det du gör är att de väljer att ge dig sina pengar. En verksamhet utan betalande kunder är lite hårdraget en hobby.

Låt oss därför titta närmare på begreppet kund. Hur definieras begreppet och finns det olika kundtyper? Här kommer en summering av vår syn på ämnet.

Vad är en kund?

En vedertagen definition är: En kund är en fysisk eller juridisk person som köper eller hyr en vara eller en tjänst från ett företag eller en person.

Vissa verksamheter använder klient istället för kund, exempelvis advokatbyrå eller en psykiatriker. Det förekommer lite olika definitioner men generellt brukar två saker skilja mellan de två begreppen. Det första är att en kund avser den som betalar för produkten och tjänsten. En klient kan vara någon som betalar men någon annan kan också sköta betalningen. Kunder fungerar både vid köp av produkt eller tjänst medan klient endast brukar användas vid köp av tjänster.

Kundtyper

När man lägger till befintlig framför kund betyder det att det finns en pågående affär eller att den skett nyligen. Lägger man till tidigare eller fd framför kund finns det tvärtom ingen pågående affär eller det var länge sedan en affär skedde. Det är ett enkelt sätt att dela upp i olika kundtyper.

Hur många typer av kunder finns det?

Det finns ingen etablerad och vedertagen definition av kundtyper. Därmed finns det inte heller ett exakt antal att förhålla sig till. Det går att definiera typer olika utifrån verksamheter. Kundtyper går även att förhålla sig relativt brett med befintlig eller tidigare kund. Det går även att bli mycket mer detaljerad och gå ner på tydliga beskrivningar av kunderna och deras agerande. Skall du arbeta med kundtyper i din organisation är det bra att inte ha för många olika kundtyper. Det blir då svårt att komma ihåg och hantera praktiskt för de individer som arbetar med dem.

Kundtyper enligt säljflödet

Ett sätt att ta fram kundtyper är att koppla dem till var företaget eller konsumenten är i ert säljflöde. Det gör att ni skapar samsyn på företaget kring definitionen av olika kundtyper kopplat till er affärsrelation med dem. Ni kan då dela in dem på exempelvis följande sätt:

Potentiella kunder: Företag eller konumenter som ni ännu inte har en affärsrelation med. De är företag eller konsumenter som finns i exempelvis er idealkundsprofil eller målgrupp och sådana personer eller företag ni vill skall köpa av er.

Nya kunder: Företag eller konsumenter som just blivit kund till er. Beroende på bransch kan man räknas som ny från första till andra köpet alternativt under en mycket längre period. Detta brukar vara företag eller konsumenter som är viktiga att förankra hos er.

Befintliga kunder: Företag eller konsumenter som ni har en befintlig affärsrelation med. De räknas inte längre som nya. De har också en löpande affär eller nyligen köpt något av er.

Lojala kunder: Era bästa kunder som köper hela eller mycket stor del av sitt behov från er. De köper av er löpande och har ofta avtal med olika förmåner.

Tidigare kunder: Företag eller konsumenter som har slutat handla av er. Beroende på bransch kan man räknas som tidigare kund efter en kortare tid eller längre när man exempelvis pratar om sällanköpsvaror.

Dela upp utifrån företagskategori

Ett annat sätt att dela upp dina kunder är att skapa kundtyper utifrån företagskategori. Detta är vanlig för företag som säljer till både företag och konsumenter.

B2C (Business to Consumer): Detta är en av huvudkategorierna. Alla konsumentföretag som säljer till privatpersoner finns i B2C. Exempelvis företag som säljer kläder, tandborstar, konsumentelektronik betecknas som B2C.

B2B (Business to Business): Detta är den andra huvudkategorin. Företag som säljer till företag hamnar under B2B. Exempelvis konsulttjänster, säljutbildning eller industrimaskiner hör till B2B-företag.

C2C (kund till kund): En mindre vanlig grupp men som kommit under senare år ur den så kallade peer selling-modellen. Exempelvis kan det vara ett företar som säljer begagnade datorer direkt till ett annat företag via en digital marknadsplats.

C2B (konsument till företag): Även detta en minde vanlig grupp där en privatperson säljer något till ett företag. Exempelvis kan det vara en konsument som säljer sin begagnade bil eller en privatperson som säljer böcker till ett antikvariat.

Kunder i flera led och slutkund

Det kan finnas kunder i flera led. Ett företag säjer till ett annat företag som sedan säljer produkten till ett företag eller konsument. De sista i kedjan benämns slutkund. De är de som skall använda produkten. Företaget i mitten kallas grossist eller återförsäljare om de bara säljer varan vidare. Om de istället använder produkten för att i sin tur producera något annat benämns de ofta som integratör.

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar