Forskning visar att människor som noterat sina mål och ambitioner samt följer upp dem regelbundet känner sig mer framgångsrika än resten av befolkningen.

Jag lärde mig på mitt första jobb att skriva dagbok på jobbet, notera vad som skett under dagen. Det gav mig ett verktyg att gå tillbaka för att se vad som gått bra och vad som gått mindre bra. Det mesta man gör under en dag är snart bortglömt men med korta noteringar finns det möjlighet att gå tillbaka och följa sin utveckling och sina framgångar.

Under perioder då jag slarvat med att notera mina framsteg har jag inte samma uppfattning om vad jag har gjort. Det ger en känsla av att jag inte utvecklats så mycket under de perioderna, men på ett medvetet plan vet jag att så inte är fallet.

Om du inte redan gör det, börja mäta och notera dina framsteg.