Lyckas med Social Selling – checklista för VD och försäljningschef

Social Selling har på kort tid blivit ett av de effektivaste och bästa sätten att skapa kontakt och bygga relationer med nya kunder. Samtidigt är det många som inte får full effekt av sina investeringar i Social Selling.

I den här artikeln tittar vi närmare på vilka områden du som VD eller försäljningschef bör fokusera på för att lyckas med Social Selling och du får en checklista med vad ni behöver göra för att få bättre resultat.

Vad är Social Selling?

Social Selling är att använda sig av sociala nätverk i säljarbetet.

Exempel på detta är säljaren som använder sig av LinkedIn för att kommunicera och framför allt interagera med potentiella kunder. Bland annat delar säljaren med sig av relevant kunskap och för dialoger med potentiella kunder. Vill du fördjupa dig i Social Selling kan du läsa ”Vad är Social Selling?”.

Vinster med att arbeta med Social Selling?

Låt oss fortsätta med exemplet ovan. Säljaren skapar på så sätt kontakt med fler potentiella kunder, vilket ger fler leads. Säljaren skapar också en bättre relation med dessa potentiella kunder, vilket ökar sannolikheten till affär. Sammantaget ökar detta säljarens möjlighet att nå sina mål.

Social sellers attract 45% more opportunities than their peers, are 51% more likely to achieve quotas, and outsell their non-social counterparts 78% of the time.

– Källa: LinkedIn –

Det finns utöver ovan en mängd vinster både för den enskilda individens säljarbete och för företaget som helhet. Du kan läsa mer om dem i ”Fördelar och vinster med Social Selling”.

Companies with consistent social selling processes are 40% more likely to hit revenue goals than non-social sellers.

– Källa: SalesForLife –

Generella frågor att ställa kring ert säljarbete som påverkar Social Selling

 • Finns det en tydligt definierad målgrupp och personas för beslutsfattare?
 • Finns det ett tydligt värdeerbjudande kopplat till målgruppen?
 • Har ni ett fungerande försäljningsflöde idag? Exempelvis har startups eller nya produkter med låg eller ingen försäljning generellt fler utmaningar med Social Selling då det handlar om att ta fram ett nytt försäljningsflöde och inte förbättra ett befintligt.
 • Använder ni idag olika former av kunskapsinnehåll i er marknadsföring och försäljning, exempelvis bloggposter, webinars osv?

VD:s och försäljningschefens checklista – Sju punkter för att lyckas bättre med Social Selling

 • Det finns en tydlig och förankrad plan för hur säljorganisationen skall arbeta med sociala medier.
 • Det finns tydliga mål och aktiviteter kopplade till planen, för hela säljorganisationen och på individnivå.
 • Samtliga säljare har fått utbildning som skapat insikt, gett kunskap och satt nya vanor kring arbetet för att lyckas med Social Selling.
 • Sälj och marknad har ett välfungerande samarbete kring att förse säljarna med relevant kunskapsinnehåll som de kan dela i sociala medier.
 • Säljorganisationen har fått tillgång till digitala verktyg för att effektivt kunna arbeta med Social Selling.
 • Arbetet med Social Selling följs upp både för säljgruppen som helhet och på individnivå.
 • Ni har en plan för och arbetar med internt erfarenhetsutbyte för att ständigt utveckla försäljningsarbetet via sociala medier.

Precis som för försäljning generellt handlar framgång med Social Selling om att arbeta målinriktat och konsekvent. Genom att använda dig av frågorna och checklistan ovan kan du ytterligare förbättra ert företags arbete och lyckas med Social Selling.

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar