Lyckas på LinkedIn – guide för VD och försäljningschef

Att lyckas på LinkedIn är idag viktigare än någonsin för företagsledare som vill bygga starka professionella nätverk, föregå med gott exempel och framför allt förstå nyttan med att hela organisationen använder sig av LinkedIn. Plattformen erbjuder unika möjligheter att inte bara knyta kontakter utan även att positionera sig och sitt företag som ledande inom sin bransch.

Genom att aktivt engagera sig och dela insikter, kunskap, och framgångshistorier kan företagsledare och deras team skapa värdefulla relationer som går utöver traditionella försäljningsmetoder.

Denna guide är specifikt framtagen för VD:ar och försäljningschefer som vill förbättra både sina egna och företagets resultat genom att använda LinkedIn som ett verktyg för att skapa affärsmöjligheter.

Lyckas på LinkedIn med Social Selling

Att använda LinkedIn för att nätverka, skapa leads och vårda befintliga kunder benämns som Social Selling.

Ett exempel är säljaren som använder LinkedIn för att kommunicera och framför allt interagera med potentiella kunder. Säljaren delar med sig av relevant kunskap och för dialoger med dessa kunder. För att fördjupa dig i Social Selling, se ”Vad är Social Selling?”.

Vinster med att arbeta med Social Selling på LinkedIn

Att använda LinkedIn för Social Selling ökar säljares kontakt med potentiella kunder. Detta leder till fler leads och bättre relationer. Ökad kontakt höjer sannolikheten för affärer. LinkedIns data visar intressanta siffror. Användare av Social Selling attraherar 45% fler affärsmöjligheter än kollegor. De är också 51% mer benägna att nå sin budget. Dessutom överträffar de icke-användare av Social Selling med 78%.

Companies with consistent social selling processes are 40% more likely to hit revenue goals than non-social sellers.

– Källa: SalesForLife –

Även andra källor indikerar samma sak: genom att lyckas på LinkedIn uppvisar de som arbetar med B2B generellt bättre försäljningsresultat.

Grundläggande försäljningsprinciper för framgång på LinkedIn

Grunden för att lyckas med säljarbetet på LinkedIn börjar med samma frågor som gäller för all försäljning. Innan vi tittar närmare på LinkedIn-specifika frågor bör man säkerställa att följande frågor är genomgångna.

 • Finns det en tydligt definierad målgrupp och personas för beslutsfattare?
 • Hur väl förstår ni er målgrupps utmaningar och behov?
 • Finns det ett tydligt värdeerbjudande kopplat till målgruppen?
 • Har ni ett fungerande försäljningsflöde idag?
 • Använder ni idag olika former av kunskapsinnehåll i er marknadsföring och försäljning, exempelvis bloggposter, webinars osv?
Försäljningschefens målgrupp för att lyckas på LinkedIn
Exempel på roller som interagerar med Försäljningschefen på LinkedIn

VD:s och försäljningschefens checklista – Sju punkter för att lyckas bättre med LinkedIn

Att lyckas på LinkedIn kräver en genomtänkt strategi och dedikerade insatser. För VD:n och försäljningschefen är det avgörande att ha en strukturerad plan. Följande checklista utgör kärnan i att bygga en framgångsrik LinkedIn-strategi.

 • Det finns en tydlig och förankrad plan för hur säljorganisationen skall arbeta med sociala medier.
 • Det finns tydliga mål och aktiviteter kopplade till planen, för hela säljorganisationen och på individnivå.
 • Samtliga säljare har fått utbildning som skapat insikt, gett kunskap och satt nya vanor kring arbetet för att lyckas med Social Selling.
 • Sälj och marknad har ett välfungerande samarbete kring att förse säljarna med relevant kunskapsinnehåll som de kan dela i sociala medier.
 • Säljorganisationen har fått tillgång till digitala verktyg för att effektivt kunna arbeta med Social Selling.
 • Arbetet med Social Selling följs upp både för säljgruppen som helhet och på individnivå.
 • Ni har en plan för och arbetar med internt erfarenhetsutbyte för att ständigt utveckla försäljningsarbetet via sociala medier.

Sammanfattning

Att lyckas på LinkedIn kräver strategi och engagemang. För ledare, som VD:ar och försäljningschefer, är förståelsen för plattformens potential avgörande. De måste bygga nätverk, positionera företaget och skapa affärsmöjligheter.

Integrering av Social Selling i försäljningsstrategin ökar framgången. Utbildning av teamet och värdeskapande innehåll är nyckeln. Företag kan därmed nå och överträffa sina försäljningsmål. Rätt frågor och en strukturerad checklista garanterar riktade, effektiva LinkedIn-insatser.

Konsekvent tillämpning av dessa principer är grunderna. Dessutom krävs ständig utvärdering och förbättring av av arbetet. Detta skapar långsiktiga och värdefulla affärsrelationer.

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar