Målgruppsanalys: En hjälp att sälja mer och smartare

Målgruppsanalys hjälper dig med en av grunderna för att lyckas med försäljningen och få ditt företag att växa, förmågan att kunna välja rätt kunder. Trots detta finns det alltför många företag där det inte gjorts ett ordentligt målgruppsarbete. Det leder ofta till att försäljningskostnaden blir betydligt högre och i värsta fall till utebliven försäljning.

Målgruppsanalys går att göra på flera olika sätt. I Sverige har vi dessutom tillgång till ovanligt mycket offentliga data om både privatpersoner och företag vilket underlättar att välja rätt målgrupp.

Vad är en målgruppsanalys?

En målgruppsanalys bidrar med insikter och fakta om målgruppers behov, önskemål och drivkrafter. Baserat på detta kan ni ta fram mer träffsäkra budskap i sälj- och marknadsarbetet och göra kommunikationen mer effektiv.
En målgrupp är en specifik grupp privatpersoner eller företag. Den går att definiera baserat på olika fakta såsom, kön, ålder, antal anställda, omsättning osv. Denna data går i Sverige relativt lätt att köpa in från olika aktörer på marknaden.

Målgruppen kan också definieras utifrån intressen, behov eller liknande. Här är det svårare att vara exakt i sitt urval. På senare år har dock möjligheterna ökat genom tillgång till den typen av information via exempelvis sociala nätverk.

Varför göra en målgruppsanalys?

Det finns en mängd fördelar med att göra en målgruppsanalys, varav tre är värda att lyfta fram.
Mindre gissande och mer fakta. Genom en målgruppsanalys får du fram fakta om målgruppen och tar bort allt eller det mesta av tycka och tro.

Kunna välja bort onödig utveckling. Genom en målgruppsanalys kan du undvika att utveckla onödiga produkter och tjänster genom att på ett tidigt stadium förstå att behovet saknas.

Ökad förståelse för målgruppen gör att man kan anpassa sälj- och marknadsmaterial på ett smart sätt. Det ger lägre kostnad och framförallt mer försäljning.

Hur gör du en målgruppsanalys?

Det finns inte en etablerad modell som fungerar för alla former av målgrupper och behov. Följande steg är dock generella och fungerar som en utmärkt grund i de allra flesta fall:

Syfte

Grundläggande men kritiskt. Vad är syftet för er med att göra en målgruppsanalys? Bestäm vad ni vill uppnå så blir det lättare att väga tid och kostnad för arbetet. Det blir samtidigt ett tydligt fokus som ökar sannolikheten för en lyckad analys.

Välj målgrupper

Gå igenom och besluta vilka målgrupper du vill analysera. Ju mer definierad målgrupp desto bättre analys. Å andra sidan, en för liten målgrupp kan innebära svårigheter att använda resultaten praktisk då det är applicerbart på för få potentiella kunder. Du kan läsa mer i ”Lägg tid på rätt kunder”.

Analysmetod

Välj en analysmetod som passar ert syfte och behov. Exempelvis kan man arbeta med enkäter, fokusgrupper eller att klä målgruppen med data och dra slutsatser baserat på det.

När det kommer till data tillkommer idag snabbt nya metoder för att få fakta om sin målgrupp, exempelvis kan man idag får stora mängder fakta om en grupp via sociala medier. Ta er tid att undersöka om det finns någon ny metod som passar just er målgrupp.

Slutsatser

Baserat på målgruppsanalysen kan ni dra slutsatser om hur ni kan använda resultatet. Exempelvis kan det handla om produktutveckling, anpassa säljmaterial eller till och med välja bort att bearbeta en viss målgrupp.

Följ upp och utvärdera

Säkerställ att genomförda förändringar följs upp och utvärderas. Gå tillbaka till analysen för att dra fler eller fördjupade slutsatser.
Samla lärdomar och insikter för att förbättra framtida målgruppsanalyser.

Summering

En målgruppsanalys är en effektiv metod för att hjälpa dig lyckas med din försäljning och tillväxt.

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar