Skapa leads ”automatiskt” och öka din försäljning

Skapa leads automatisk låter lite som science fiction. I verkligheten är det mer science än fiction. Säljare lägger generellt mycket av sin tid på att försöka få kontakt med potentiella kunder. När kontakt skapats krävs mer tid för att kvalificera dem och skapa dialog.  Det finns här mycket tid och följaktligen mycket pengar att vinna på att automatisera detta arbete.

Skapa leads går idag att göra på en mängd olika sätt. Även om det inte sker helt automatisk är större eller mindre delar av arbetet idag möjligt att automatisera. Ett sätt att lyckas är att arbeta med att bjuda på kunskap och börja föra en dialog med intresserade potentiella kunder. Låt oss titta lite närmare på hur man genom detta arbetssätt kan skapa leads.

Bjud på kunskap

Content marketing handlar enkelt uttryckt om att bjuda sin målgrupp på kunskap. Denna kunskap distribueras i redaktionellt format såsom bloggar, artiklar, infographics. Materialet distribueras oftast via olika online-kanaler, framför allt sociala medier även om det också går att arbeta med det i mer traditionell media. Genom att bjuda på kunskap skapar du indirekt ett intresse för dig och dina lösningar samtidigt som du utbildar. Det gör att du sakta bygger upp en trovärdighet inom ditt område och tar första steget mot ökad försäljning.

Ge näring till relationen

Lead nurturing och lead scoring är ett naturligt nästa steg. Ge näring och ge poäng på svenska. Genom att skapa ett löpande flöde av innehåll till potentiella kunder håller du dem engagerade fram till att de är redo att titta mer på din lösning. Resultatet ökar ju bättre du är på att bjuda på innehåll som passar respektive mottagare.

Genom att sätta ”poäng” utifrån beteende, exempelvis poäng för att man klickar på en länk, kan du ta beslut kring vilka mottagare som är intresserade och inte. Din uppföljning och kontakt med de potentiella kunderna blir på så sätt mycket mer träffsäker.

Automatisera

Idag finns det så kallade marketing automation-program, för att automatisera stora delar av processen. Det är ett verktyg där allt du behöver för att distribuera, mäta och följa upp arbetet ovan samlas på ett och samma ställe. Tack vare ”automatisering” kan du tar bort stora delar av det manuella arbetet kring att distribuera, mäta och följa upp med rätt innehåll fram tills kunden är redo för en kontakt. Det gör att du löpande får leads att bearbeta.

Följ upp och utveckla

Oavsett hur väl du genomför dessa satsningar faller allt om du inte följer upp och därefter utvecklar upplägget. Det spelar ingen roll hur många leads du genererar med ditt content eller för den delen hur många av dina leads som du lyckas kvalificera genom lead nurturing och lead scoring om du inte följer upp dem. Men det visste du ju redan, eller hur? Den stora skillnaden med att använda de tre ovanstående tipsen är att din säljkår kan fokusera på de leads som faktiskt är köpmogna.

Dessa fyra steg gör att du börjar bygga upp en lösning för att ”automatiskt” generera leads. Detta gör att säljarna kan fokuserar ännu mer på att stänga affärerna istället för att leta potentiella kunder. Helt enkelt kunna fokusera på att öka din försäljning.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på print
Patrik Nordkvist

Patrik Nordkvist

Patrik hjälper sina kunder att skapa ökad försäljning och tillväxt, genom föreläsningar, utbildning och rådgivning. Han har en bakgrund med över 25 års erfarenhet som försäljningschef och VD för flera snabbväxande bolag.

Fler ämnen på bloggen

Vill ni sälja mer?

Lämna dina uppgifter eller ring på 0790-10 22 00 så tar vi ett samtal om hur vi kan hjälpa dig, ditt team och ditt företag att öka sin försäljning och tillväxt.