Öka dina resultat med en mentor

Att ta hjälp av en mentor är ett effektivt sätt att komma vidare i din roll, detta oavsett din nivå. En mentor kan hjälpa dig med konkreta råd och tips. Han eller hon kan också oftast ge dig rakare feedback då ni inte arbetar ihop dagligen.

En mentor kan du antingen försöka ordna via ditt kontaktnät eller anlita en professionell mentor. För att få ut maximalt av mentorskapet följer här några tips.

Välj med omsorg

För att få utdelning av en mentor behöver du välja någon med relevant erfarenhet. Det är också viktigt att det är någon du känner förtroende för så att du kan ta åt dig av råd och feedback som du får. Tänk på att det är du som skall göra jobbet. Mentorn kan endast hjälpa dig med kunskap, analys och feedback.

Gemensamt mål

Sätt tidigt i relationen upp ett mål för vad du som adept vill ha ut av samarbetet med din mentor. Även om det ofta är mycket givande att vara mentor, är det framför allt du som adept som skall vinna på samarbetet. Med en gemensam målbild blir det också lätt att stämma av att ni kommer framåt och når framgång. Läs mer om mål i ”Sätt smarta mål med SMART modellen”.

Sekretess

Rekommendationen är att skriva ett ömsesidigt sekretessavtal. Det gör det lättare för både mentor och adept att diskutera öppet och dela med sig utan att oroa sig för att saker kommer vidare till tredje part.

Regelbundenhet

Träffas ofta, lämpligen en gång i månaden. Försök också höras mellan gångerna via mail eller telefon. För att mentorskapet skall ge nytta behövs en regelbundenhet i möten så att man kommer på djupet i de frågeställningar man arbetar kring.

Dokumentera

Att bara sitta och prata kan vara givande för stunden, men ger sällan effekt då man inte kommer ihåg det man diskuterat. Var därför noga med att föra anteckningar med de viktiga områdena ni diskuterat och eventuella punkter som skall genomföras.

Utvärdera

Sätt redan från början upp när ni skall utvärdera mentorskapet. Annars är det lätt att det bara rullar på och du får inte maximal nytta.

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar