Har du arbetat en tid har du troligtvis datorn fylld av dokument. Välskrivna offerter, bra säljpresentationer mm. Dina kollegor har sina datorer fyllda med lika mycket material.

När du skall skriva en ny offert finns det troligtvis redan en som är mycket lik den du skall skriva. På din dator eller en kollegas. Att skapa ett bara system för att återanvända dokument kan ses som basalt men detta till trots är det fortfarande alltför vanligt att man inte gör det.

Den vanligaste orsaken torde vara att man inte vet att det finns eller var. Många gånger är det också viljan att göra själv, ”Not invented here”. Oavsett orsak försvinner det otroligt mycket tid på att hela tiden skapa nytt, tid som kan användas till att spendera mer tid med kunden.

Kan du Kopiera och Klistra mer?

Patrik Nordkvist

Patrik hjälper sina kunder att skapa ökad försäljning och tillväxt, genom föreläsningar, utbildning och rådgivning. Han har en bakgrund med över 25 års erfarenhet som försäljningschef och VD för flera snabbväxande bolag.

Läs mer om Patrik