Att boka möten är en tidskrävande sysselsättning. Det är samtidigt en nyckelfaktor om du skall vara framgångsrik med din försäljning. Även befintliga kunder tar ofta en del tid att boka möten med. Både att få tag i dem och att synka kalendrar.

Ett tips för att spara tid med mötesbokning och samtidigt säkerställa att du träffar dina kunder löpande är att boka upp exempelvis kvartalsmöten.

Det skapar löpande tillfällen att möta dina kunder. Självfallet måste det finnas ett behov av att ses, det brukar dock sällan vara problemet.

Med en tydlig agenda och ett tydligt syfte brukar det sällan stöta på hinder att boka upp kunderna på att antal möten per år.

Vilka kunder skall du boka upp löpande möten med?