Ett av de enklaste och snabbaste sätten att utveckla sin effektivitet är att titta på vad andra gör och göra samma sak. Många vill gärna uppfinna hjulet själva och fastnar lätt i ”Not invented here!”. Om du ska vara bäst på allt och alltid hitta på egna lösningar kommer du att slösa bort stora mängder med tid. Så länge du inte har som ambition att bli effektiviseringsexpert ska du titta på vad andra gör, läsa böcker, kolla nätet och så vidare och helt sonika ta till dig de saker som du kan använda för att bli mer effektiv.

Om du tror att du har en unik verksamhet och inte kan använda saker från andra branscher är det bara en dålig ursäkt. Effektivisering är oftast mycket generell. Dessutom är det du primärt ska effektivisera alla kringsaker som måste göras i ett företag, till exempel reseräkningar och internrapportering. Uppgifter med begränsat eller inget värde för kunden.

Var ska du titta för att hitta tips på hur du effektiviserar?