För att kunna hinna mer och effektivisera är delegering ett bra sätt. När man säger delegera tänker många att det bara är något chefer kan göra. Men alla som har en uppgift som man ska göra tillsammans med andra kan använda sig av delegering.

Att som chef ge en av sina uppgifter till en medarbetare är det klassiska sättet att tänka på delegering. Chefen frigör tid för viktigare uppgifter, medan medarbetaren får en ny uppgift och utvecklas, på sikt effektiviserar det hela organisationen.

Du kan som medarbetare delegera uppgifter. Sitter du och gör uppgifter som någon annan inom organisationen lika väl skulle kunna göra och troligen göra både bättre snabbare? Det kan vara allt från att be receptionen, en kollega eller marknadsavdelningen om att ta hand om en uppgift istället för att du lägger tid på den.

I din relation med kunden kan du också se om det finns uppgifter som skulle kunna delegeras till kunden. Här handlar det självfallet inte om att lägga dina uppgifter på kunden utan sådant som det är naturligt att kunden faktiskt gör, men som du sitter och gör idag.

En tidigare kollega till mig är mycket duktig på det, han brukar använda delegeringen både för att spara tid men också för att bedöma om kunden är värd att arbeta vidare med. I slutet av ett kundbesök som han känner sig osäker på om det är värt att arbeta vidare med brukar han be kunden att summera mötet och deras behov och återkomma.

Det gör att han sparar tid jämfört med att själv sammanfatta mötet och samtidigt får han en tydlig indikation på kundens intresse. En kund som summerar mötet och återkommer lägger han sedan fullt fokus på och de som inte återkommer vet han är mindre intresserade.

Kan du delegera mer?