Varje dag innebär en ny dag att lära känna oss själva, att få bättre självinsikt. Definitionen av självinsikt är: ”att vara en person som är medveten om sina brister och tillgångar; att vara en person som vet hur man själv fungerar, som kan ta ansvar för det och som kan se hur ens beteende påverkar omgivningen”, enligt Wikipedia.

Att utveckla en god självinsikt handlar om att:

* Bli medveten om dina styrkor och använda dem konstruktivt.
* Medvetet arbeta med dina utmaningar och begränsande beteenden.
* Agera medvetet utifrån den situation eller person du möter.

Ju bättre självinsikt du har desto bättre beslut fattar du kring hur du ska agera i olika situationer. Din omgivning kommer också att få ett större förtroende för dig. Detta då din omgivning och du i större utsträckning kommer att bedöma dina förmågor på samma sätt. I motsats till om du har dålig självinsikt.
Bättre självinsikt leder med andra ord till att du kommer att bli mer effektiv i ditt arbete, eftersom du gör bättre bedömningar om ditt eget agerande. Vilket leder till att du bli mer framgångsrik.

Ska du utveckla din självinsikt?