Öka din försäljning med projektledning

Att projektleda och sälja påminner till stora delar om varandra och många av de egenskaper en duktig projektledare har behöver en duktig säljare också besitta. Lär dig därför av projektledare och öka din försäljning.

Organisera

En projektledare behöver hantera flera olika projekt, uppgifter och dagliga göromål. Samma sak gäller för en säljare som behöver organisera interna resurser och samtidigt driva processen hos kunden. Detta kombinerat med alla dagliga så uppgifter som att boka in möten, skicka bekräftelser och följa upp.

Kommunicera

En projektledare skall löpande kommunicera statusen och förändringar till många olika typer av människor. Exakt som en säljare behöver kommunicera till personer på olika nivåer och med olika intresse av produkten eller tjänsten. Du kan läsa mer i ”Fyra tips för personlig och relevant kundkommunikation”.

Att kunna ge rätt information, till rätt person och vid rätt tillfälle är en nyckelfaktor för både projektledaren och säljaren.

Leda

En projektledare måste få med sig människor med olika roller och olika intressen i projektet. Detta måste dessutom oftast ske utan formellt ledarskap. En säljare är i exakt samma situation och måste engagera och motivera personer både internt och hos kunden för att kunna driva sin säljprocess i mål.

Kontrollera

En duktig projektledare har i detalj kontroll på alla delar av projektet och följer upp alla involverade. Många skojar om att bra säljare är slarviga, men det är precis tvärtom. De absolut bästa säljarna har stenkoll på alla detaljer och delar i sin säljprocess. De vet också exakt när de skall följa upp både internt och externt för att driva processen framåt.

Lösa

En projektledare måste ständigt lösa små och stora problem som uppstår i projektet. Det krävs både förmågan att se problemen och att kunskapen och förmågan att lösa dem. Detsamma gäller för en säljare. En säljprocess är fylld av problem som måste lösas.

Förhandla

För att nå framgång med sitt projekt måste en projektledare vara en duktig förhandlare. Detsamma gäller för en säljare, kan du inte förhandla gör du inga bra affärer.

Patrik Nordkvist

Patrik Nordkvist

Patrik hjälper sina kunder att skapa ökad försäljning och tillväxt, genom föreläsningar, utbildning och rådgivning. Han har en bakgrund med över 25 års erfarenhet som försäljningschef och VD för flera snabbväxande bolag.

Några av våra utbildningar

Fler ämnen på bloggen

Vill ni sälja mer?

Lämna dina uppgifter eller ring på 0790-10 22 00 så tar vi ett samtal om hur vi kan hjälpa dig, ditt team och ditt företag att öka sin försäljning och tillväxt.