Vi är många som anstränger oss för att skapa en positiv syn på försäljning och öka statusen på säljaryrket.

Karin Wanngård (S), föreslagen som partiets främsta namn i Stockholms stad, tillhör absolut inte den skaran.

På en fråga om ungdomsarbetslösheten gjorde hon klart att unga inte ska ”tvingas ta och låsas in i skitjobb, som att vara säljare och arbeta på provision”.

Jag antar att Karin Wanngård tycker det är viktigt att det skapas fler arbeten, det är vad jag förstår alla partier överens om. Det är uppenbart att det gått henne totalt förbi att säljare skapar nya arbeten. Företag som lyckas med sin försäljning anställer fler personer. Min tolkning av Karin Wanngårds uttalande är att det är ett skitjobb att bidra till ett företags framgång och att vara med och skapa nya arbeten!

Även om du inte vill göra karriär som säljare finns det enormt många fördelar med att ha jobbat ett par år som säljare. Exempelvis blir du duktig på att skapa nya kontakter och att framföra din åsikt på ett övertygande sätt. Egenskaper du kan ha nytta av för att bli mer framgångsrik i ditt framtida yrkesliv.

Man kan anta att Karin Wanngård skulle bli en mycket mer framgångsrik politiker om hon fick möjlighet att träna på idéförsäljning.

Efter massiv kritik har nu Karin Wanngård bett om ursäkt för sitt uttalande.

En naturlig del i livet är att begå misstag, det är till och med nödvändigt för att utvecklas. Karin Wanngård gjorde ett misstag. Dock får hon en eloge för att hon erkänner det och ber om ursäkt.

Låt oss nu fortsätta arbetet med att skapa en positiv syn på försäljning och öka statusen på säljaryrket.

Patrik Nordkvist

Patrik hjälper sina kunder att skapa ökad försäljning och tillväxt, genom föreläsningar, utbildning och rådgivning. Han har en bakgrund med över 25 års erfarenhet som försäljningschef och VD för flera snabbväxande bolag.

Läs mer om Patrik