”We never lead with product; we lead with need.”

Zig Ziglar

Vi har alla stött på dem. De som försöker sälja till oss genom att enbart rabbla alla förträffligheter med sin produkt. De sätter en stolthet i att kunna allt om produkten och vill så gärna visa att den kan allt.

De har glömt bort att kundens behov är det viktiga.

Kom ihåg att alltid börja med frågor, fler frågor och sedan ytterligare ett antal frågor.

När du har kartlagt kundens behov använder du din produktkunskap för att presentera hur din produkt löser kundens problem.

Patrik Nordkvist

Patrik hjälper sina kunder att skapa ökad försäljning och tillväxt, genom föreläsningar, utbildning och rådgivning. Han har en bakgrund med över 25 års erfarenhet som försäljningschef och VD för flera snabbväxande bolag.

Läs mer om Patrik