Valrörelsen 2010 har varit präglad av mer eller mindre tydliga budskap. ”Vi vill höja skatten”, ”Vi kommer inte att höja skatten”, ”Vi värnar välfärden” etc.

De två blocken har varit relativt samstämmiga. Jobben, välfärden och ekonomin har varit i fokus. De konkreta lösningarna har varierat något, men i grunden skiljer de sig marginellt.

Jag har under hela valrörelsen saknat en ordentlig debatt om respektive blocks ideologi, där de lyfter diskussionen från sakfrågorna för att sälja in sina grundläggande värderingar och idéer.

Jag anser att Sverigedemokraterna tjänat på frånvaron av en debatt där värderingar och ideologi stått i fokus.

Varför har inget parti på allvar satsat på att sälja in sin ideologi?

  •  Klarar de inte av att sälja in sina ideologier, utan nöjer sig med enklare sakfrågor?
  • Anser de att väljarna inte är intresserade?
  • Har de inte hittat formen och kanalerna för att kunna föra den debatten?

Jag vet inte varför de valt bort idéförsäljning. Jag är dock övertygad om att den djupt oroande situationen med ett främlingsfientligt parti i riksdagen hade kunnat undvikas om partierna lagt mer kraft på att sälja in sina ideologier.