Säljutbildning för icke-säljare

Vill du känna dig tryggare i att prata affär med kunden utan att för den skull bli säljare? Vill du att fler på företaget bidrar till försäljningen och samtidigt skapar bättre kundrelationer? Vår säljutbildning för icke-säljare hjälper till med metoder och verktyg för att utveckla individen och hela teamet. Vi lägger stort fokus på att hjälpa dig och ditt team att omvandla kunskapen till säljvanor för uthålligt bra effekt.

Varför träna på försäljning om du inte är säljare?

Större delen av kundens kontakt sker med andra än säljaren. Samtidigt leder bristen på försäljning till missnöjda kunder och missade intäkter för företaget. Alla skall inte bli säljare men alla som har kundkontakt kan bidra till att få mer nöjda kunder och ökade intäkter för företaget genom att bidra med kundfokuserad försäljning.

Genom att träna på försäljning för icke-säljare kommer du få verktyg och vanor som hjälper dig att sälja samtidigt som du får mer nöjda kunder. Att fler är delaktiga i försäljningen kommer att gagna både medarbetarna och företaget.

Innehåll säljutbildning för icke-säljare

Under utbildningen kommer vi bland annat arbeta med följande:

 • Din roll och ditt ansvar i att hjälpa och vara representant för ditt företag
 • Att sälja genom att hjälpa kunden
 • Förstå din kunds behov och beslutsvägar
 • Säljande och rådgivande kommunikation
 • Proaktiv kommunikation
 • Säljprocessens olika delar
 • Er leveransförmåga kopplat till försäljningen
 • Utveckla och dra nytta av ditt nätverk hos kunden
 • Frågemetodik
 • Rådgivning som skapar värde för kunden och er
 • Argumentation och invändningshantering
 • Metoder för att undvika fokus på pris
 • Metoder för att hjälpa kunden till beslut
 • Öva metoderna med konstruktiv feedback

Vem bör gå utbildningen?

Utbildningen är för dig som har en roll där försäljning ingår men inte är den primära arbetsuppgiften.

Några av de vanligaste rollerna som brukar gå utbildningen:

 • Konsulter
 • Projektledare
 • Servicetekniker

Utbildare och tränare för icke-säljare

Förutom att vara erfarna tränare och utbildare har alla som genomför utbildningen egen erfarenhet av att arbeta i och leda olika roller där försäljning ingår men inte är den primära arbetsuppgiften.

Det gör att du som deltagare kan känna dig trygg med både en god teoretiskt grund, en pedagogisk utbildning och många konkreta och praktiska exempel från verkligheten.

Genom praktisk erfarenhet från olika branscher finns en stor respekt för det unika i din bransch samtidigt som du kan bli utmanad med nya tankar och idéer från andra branscher.

Kunskap som blir vanor ger resultat

I alla våra utbildningar arbetar vi med en beprövad metodik för att stötta deltagarna i att omvandla den nya kunskapen till vanor. Det är först då kunskapen kan bidra till att skapa resultat. Detta arbetssätt gör att sannolikheten för att du får effekt i kommande förhandlingar ökar kraftigt.

Under utbildningen och i dokumentationen får du våra förslag på vanor för att börja skapa säljvanor för dig som inte är säljare. Du som ledare får också vår guide för att stödja dina medarbetare i att skapa och befästa de nya säljvanorna.

All dokumentation för säljutbildning för icke-säljare erhålls digitalt.

Företagsanpassad utbildning

Denna utbildning genomförs som företagsanpassad. Vi utgår då från kursbeskrivningen och anpassar utifrån era mål, behov och önskat läge.

Korta fakta om utbildningen

Typ:          Företagsanpassad

Längd:      Rekommenderad 1-3 dagar

Ort:           Hela Sverige

Format:     Lärarledd i klassrum eller via Teams/Zoom                  

Pris:          Begär offert

 

Intresserad?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig, eller ring på 0709-102200. Tillsammans ser vi
till att du får en utbildning som hjälper dig och ditt team att utveckla er försäljning.

Utbildning Företagsanpassad