Skall en försäljningschef ha egna kunder och säljbudget?

Frågan om en försäljningschef ska ha egen säljbudget och egna kunder ger ofta två helt olika svar. En grupp menar att ja, självklart ska en säljchefchef leda genom ”walk the talk”. De bör visa hur det görs genom att vara en av de bättre säljarna. Den andra gruppen säger nej, absolut inte. En bra försäljningschef bör inte vara den bästa säljaren. De bör snarare vara skickliga på att coacha sina säljare till ökade säljresultat.

Låt oss utforska fördelar och nackdelar med att en försäljningschef har egen säljbudget.

Fördelar med att ha egna kunder och budget:

  • Håller sig relevant: Att hantera egna kunder och en säljbudget håller försäljningschefen kopplad till marknadens puls.
  • Insikter från frontlinjen: Direktkontakt med kunder ger skarpare insikter för beslut om produkter och strategier.
  • Inspirerar genom handling: Att delta i försäljning visar teamet hur man lyckas. Det motiverar dem genom personligt exempel.

Nackdelar med att ha egna kunder och budget:

  • Risk för konflikter: Att chefen också säljer kan skapa konkurrens om resurser och kunder inom teamet.
  • Splittrad fokus: Dubbla roller kan göra det svårt att fullt ut engagera sig i både försäljning och ledning.
  • Mindre tid för coaching: Om en försäljningschef fokuserar för mycket på egna försäljningar blir det mindre tid över för att utveckla och stödja teamet.

Vad ger bäst resultat?

Om vi svarar utifrån vad som är bäst för företagets resultat kan båda svaren vara rätt. Det handlar om var företaget får bäst utväxling av försäljningschefens tid. Om försäljningschefen lägger x antal timmar i månaden på att själv sälja eller samma tid på att stötta sina säljare, måste vi överväga vilket alternativ som är mest givande. Detta innebär att avgöra om det leder till mer intäkter genom eget säljarbete eller om det snarare är de ökade resultat som säljarna presterar genom bättre säljledning som gynnar företaget mest.

Diagram med Fördelning av antal säljare per försäljningschef ger svar på om försäljningschefen skall ha bydge

Flera faktorer, såsom antalet säljare, deras erfarenhet och komplexiteten i försäljningen, spelar in. Dessutom är behovet av att vara flera i mötet med kund också viktigt.

Slutsats och rekommendation:

Valet om en försäljningschef ska ha egen säljbudget och egna kunder bör grundas på en analys av företagets behov. Oavsett om det handlar om ett litet team där chefens egna affärer kan vara avgörande, eller ett större team där fokus bör ligga på att utveckla säljarna. Det är avgörande att försäljningschefen behåller en stark närvaro på marknaden. Detta kan ske genom egna kundbesök eller genom att gemensamt besöka kunder med säljarna. Att hålla tätt samspel med kundens behov och marknaden är avgörande för att fatta beslut som leder till ökad försäljning och tillväxt.

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar