Taktiker för att klara en lågkonjunktur och fortsätta växa

Ledare som närmar sig tuffa ekonomiska tider med en få-till-det-väsentliga-attityd, klara en lågkonjunktur med förnyad kraft och en bra start på de goda tider som kommer förr eller senare.

Dessa taktiker ger dig större chans att komma igenom en lågkonjunktur och samtidigt skapa grunden för fortsatt tillväxt.

”Skippa lågkonjunkturen”

I en lågkonjunktur börja många lägga sig till med ursäkten att det är lågkonjunktur. Lite slentrianmässigt skyller man allt som inte fungerar på lågkonjunkturen.

Det ger flera negativa effekter. Du sätter dig mentalt i baksätet och blir passiv. Du skapar en ”ursäktskultur” på företaget. Nästa gång kommer man att skylla på något annat istället för att ta ansvar. Du riskerar att missa problem som inte beror på lågkonjunkturen, utan som skulle uppstått ändå.

Lösningen är naturligtvis att ”skippa lågkonjunkturen”. Den är ingen ursäkt eller något som behöver påpekas i varje rapport. Fortsätt istället att fokusera på vad du kan göra för att göra det bättre. Vill du ha fler tips om hur du skapar rätt inställning rekommenderas ”Spela där bollen ligger”.

Resursutnyttjande

I en högkonjunktur tenderar kostnader att springa iväg något. Allt rullar på och det viktiga är att hålla tempot uppe.
När dåliga tider slår till är det första du skall göra att se till att få grepp om kostnader vs utfall. Genom att ha koll på vad varje krona ger tillbaka i resultat ökar du chansen att klara en lågkonjunktur.

Här rekommenderar jag att undvika ”osthyvelprincipen”. Det vill säga att skära ned 10 procent över hela företaget. Ta istället fram skalpellen och ta bort det som inte ger effekt. Det kan mycket väl vara så att en hel avdelning skall bort och en annan vara intakt, ett projekt skall lägga ned och ett annat rulla på och så vidare.

Detta ställer förstås stora krav på att du vet vad som ger kundnytta och driver din tillväxt.

Vässa servicen

För att behålla kunder behöver du ge god service. I en lågkonjunktur stärks det behovet ytterligare. Du måste säkerställa att de kunder du har och som fortfarande handlar är helt nöjda.

Det är alltså ett utmärkt tillfälle att vässa servicen för alla som möter kunden. Här tjänar du ofta på att våga ta bort områden som inte tillför god service.

Enkelt sagt behöver du göra vad som krävs, klarar ni inte av att ge bra service i lågkonjunkturen försvinner kunderna fortare än kvickt.

Öka aktiviteten

För att hålla uppe försäljningen i dåliga tider är den enklaste och en av de bästa lösningarna att göra mer. Ni behöver ringa fler kunder, skicka fler mail, ha fler möten. De som gräver ned sig i ursäkter om att det inte går ha högre aktivitet är de som tappar.

Lämna din komfortzon

För att växa under en lågkonjunktur behöver du prova nya saker. En tuff situation underlättar ofta att genomföra förändringar. Det handlar inte om att skjuta från höften och prova saker hej vilt. Det handlar om att våga göra förändringar som du ser är bra men som du av olika anledningar inte vågat genomföra tidigare.
Hjälp även alla andra på bolaget att våga tänka nytt för att komma framåt.

Håll fanan högt

För att klara av att växa i lågkonjunktur behöver du hålla självförtroendet uppe hos dig själv likväl som hos alla andra på företaget. Arbeta aktivt för att hitta och påvisa framgångar om än små, peppa och fokusera framåt.

Motiverande budskap gällande försäljning i lågkonjunktur Keep Calm and Carry On Selling

Träna mer

I en lågkonjunktur blir det ofta mycket tydligt vad och vilka som presterar bra. Brister i arbetssätt och kunskap blir ofta tydliga. Att satsa på att vässa kompetens och arbetssätt är ett bra sätt att komma framåt och stärka er konkurrenskraft för att kunna växa ännu mer när det vänder.

Mät ännu mer

Att mäta för att kunna ta beslut på fakta är alltid viktigt. I en lågkonjunktur blir många mer känslosamma. Därför är det extra viktigt att mäta och ta beslut på fakta och data.

Öka samarbetet

Fokusera på att öka samarbetet inom bolaget, för kundens bästa. Det kan handla om att våga slå ihop sälj och marknad eller att förtydliga vem som ansvarar för kunden i ett visst skede.

Fokusera på kunden

Egentligen en självklarhet, men när allt går bra glömmer många bort sitt fokus. I en lågkonjunktur gäller det att välja bort allt som inte ger kundnytta. Här gäller det att våga vara tydlig mot alla i organisationen för att undvika otydligt fokus och klara en lågkonjunktur.

Var närvarande

Inget är så demotiverande som att chefer låser in sig och har krismöten eller att medarbetare börjar arbeta mer och mer hemma. När det är svajigt är närvaro viktigt för att bidra till att klara en lågkonjunktur.

Oavsett roll, öka din närvaro med dina medarbetare och kollegor. Sätt er i samma rum, ring varandra lite oftare, ta en lunch och fira en liten framgång och så vidare.

Våga hålla kursen.

När det är svajigt runt omkring dig behöver du vara uthållig och stabil. Jag läste för många år sedan att Columbus dagliga logg genom stormar, myteri, sjukdom och katastrof upprepade bara en post: ”Vi fortsatte söderut sydväst.”. Jag vet inte om det är sant men det får exemplifiera att våga hålla kursen även i tuffa tider.

Men våga finjustera ofta

Våga göra justeringar där det behövs. Blanda inte ihop det med att ändra inriktningen utan detta handlar om justeringar för att förbättra och parera problem. Oavsett vilket fordon du kör behöver du mer eller mindre ofta justera kursen. Det är en grop i vägen som gör att du drar åt vänster, det är turbulens som du behöver flyga runt osv.

Se därför till att justera ofta och mycket. Genom att göra det ofta kommer det heller inte uppfattas som en stor förändring vilket gör det lättare att genomföra.

Finn din väg för att klara en lågkonjunktur

Det finns tyvärr inga patentlösningar och en komplett lista. Ovan punkter är tänkta som inspiration och en hjälp på vägen. De är beprövade och har fungerat i flera lågkonjunkturer. Kom dock ihåg att göra det som du ser och krävs för att klara dig genom och även växa under lågkonjunkturen.

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar