För att bli riktigt vass på att håll tal krävs en masa kunskap och mängder av träning. Det finns dock tre grundläggande regler för att hålla ett lyckat tal.

Stå så att du syns.

Ser du inte den som håller talet, tappar du fort intresse. Vice versa, ser du inte publiken kan du inte skapa kontakten som behövs för att få en engagerad publik.

Tala så att du hörs

Om du inte hör den som talar har du ingen behållning av talet. De bli också anträngande att lyssna om du bara hör delar. Det finns också en överhängande risk att publiken börjar prata med varandra och därmed gör att det hörs ännu sämre. Att tala för lågt betyder risk för ett katastrofalt tal. Tänk på att om du tycker du pratar lagom pratar du troligen för lågt.

Håll dig kort

Att sitta och lyssna på talare som bara mal på är tråkigt, publiken tappar intresse och risken finns att folk börjar droppa av både genom att sluta lyssna och i värsta fall genom att gå.

Stå så du syns, Tala så du hörs och Håll dig kort!