Social Selling är numera ett vanligt förekommande begrepp inom försäljning. ”Social Selling är att hitta och skapa relationer med nya kunder primärt online via sociala nätverk” är svaret på ”Vad är Social Selling?” Låt oss titta lite närmare på det begreppet.

Social Selling är ett fortfarande relativt nytt begrepp som används flitigt på amerikanska sidor om försäljning och är en mycket vanlig sökterm på Google och finns även med på Wikipedia.

Användningen av Social Selling har ökat kraftigt de senaste åren även i Sverige. Den svenska termen social försäljning förekommer men Social Selling är det som är absolut vanligast.

”Social Selling är att hitta och skapa relationer med nya kunder primärt online via sociala nätverk”

– Försäljningschefens definition av Social Selling –

Att det sker omfattande förändringar inom försäljnings- och marknadsföringsområdet har knappats undgått någon. En av de största förändringarna är användandet av sociala medier för försäljning och marknadsföring. Här dyker ord som Content Marketing, Social Marketing och Social Selling upp. Alla dessa är starkt sammankopplade och flyter till viss del ihop.

Låt oss börja svara på frågan ”Vad är Social Selling?”

Social Selling är när säljaren använder sig av sociala medier för att kommunicera och framför allt interagera med potentiella kunder. Interagera är nyckelordet inom Social Selling, det handlar till stor del om att skapa dialog och på så sätt skapa en relation . Man svarar på frågor, bjuder på kunskap i olika former, diskuterar eller på andra sätt för en dialog med potentiella kunder.

För att skapa denna dialog som behövs för framgångsrik Social Selling behöver man också dela med sig av kunskap. Detta sker oftast genom att man delar med sig av någon form av innehåll, exempelvis blogginlägg eller rapporter. Innehållet kan vara sådant du tagit fram själv eller delat från källor på nätet. Är det andras innehåll är det vanligt att lägga till en egen analys eller slutsats just för att påvisa den egna kunskapen.

Det kritiska är dock att få till dialogen. Stannar det vid att bara trycka ut olika former av innehåll utan att få till dialogen är det inte Social Selling.

Exempel på arbetssätt för Social Selling

Du som säljare delar regelbundet med dig av bra blogginlägg och annat intressant material på exempelvis LinkedIn. Om det är bra och värdefullt innehåll kommer dina följare att gilla det. Det gör att du får så kallade likes, de kommer också att skriva kommentarer. Här är dialogens början. Säljaren svarar på kommenterar och kommer med ytterligare innehåll kring ämnet.

Detta ger på kort sikt chansen att interagera med potentiella kunder. För att sedan kunna föra dialogen vidare via exempelvis mail eller i ett personligt möte.

På sikt kommer du som säljare att bygga upp en status som kunnig eller till och med expert. Du kommer börja uppfattas så av både dina kontakter och potentiella kunder som ser att du är väl insatt i de frågor du delar med dig av. Detta gör att du får fler kontakter och potentiella kunder via Social Selling.

Värt att notera är att det inte räcker med att dela med sig av något en gång och tro att det skall ge resultat. Social Selling är ett långsiktigt arbete, där du behöver dela med dig av kunskap regelbundet. Social Selling är med andra ord inte något du testar en gång utan något du måste planera för och arbeta med under en längre tid.

Vad är Social Selling? – ”Social Selling är att hitta och skapa relationer med nya kunder primärt online via sociala nätverk”