Den som mest ovilligt avger ett löfte är snarast att hålla det.

 Jean-Jacques Rousseau

 

Vill du behålla dina kunder och få dem att köpa mer i framtiden är förmågan att hålla det du lovar avgörande. Säljare som lovar runt och håller tunt tillhör det förgångna. Världen är mer transparent idag och ditt rykte hinner före dig till potentiella kunder.

Löften som inte hålls leder till missade affärer och på sikt  till att dina befintliga kunder lämnar dig.

Våga lova lite mindre och hålla lite mer!