Vikten av att ha en säljplan

Googlar du ordet säljplan får du ca 3 500 träffar, motsvarande för marknadsplan är ca 55 000. Resultatet förvånar. Framgången för ett företag ligger i att lyckas med försäljningen. Marknadsföringen är bara ett stöd för att öka försäljningen.

Googleresultatet är tyvärr bara en effekt av att vi som arbetar med försäljning lägger alldeles för lite tid på att göra en bra säljplanering och skapa en säljplan som leder till framgång.

Säljplanen är i grunden ett relativt enkelt dokument. Vilka försäljningsmål vill du uppnå och vilka aktiviteter och resurser krävs det för att nå dit.

Ett multinationellt bolag kan ha en säljplan på 1000-tals sidor med mål, aktiviteter och hur dessa interagerar med övriga funktioner på bolaget. För en enskild säljare kan det räcka med en sida, målen för veckan och vilka aktiviteter som skall skapa de önskade resultaten.

Oavsett omfattningen när du tar fram säljplanen får du en tydlig bild av vad som behöver göras för att upp nå dina mål. Du får också ett perfekt verktyg för uppföljningen.

Har du en bra säljplan som bas i ditt arbete?

Dela gärna artikeln!

Patrik Nordkvist

Patrik Nordkvist

Patrik hjälper sina kunder att skapa ökad försäljning och tillväxt, genom föreläsningar, utbildning och rådgivning. Han har en bakgrund med över 25 års erfarenhet som försäljningschef och VD för flera snabbväxande bolag.

Några av våra utbildningar

Fler ämnen på bloggen

Vill ni sälja mer?

Lämna dina uppgifter eller ring på 0790-10 22 00 så tar vi ett samtal om hur vi kan hjälpa dig, ditt team och ditt företag att öka sin försäljning och tillväxt.