Försäljningslöne-
barometern

Varför barometern?

Löner och bonusar är något som diskuteras flitigt av alla oss som arbetar med försäljning. Samtidigt är det brist på fakta kring dessa områden, både för individen och företaget.

Det ändrar vi på med barometern. Undersökningen kommer att genomföras årligen och på så vis kunna bidra med en nulägesbild men även med hur löner och bonusar utvecklas över tid.

Fakta om barometern

Här har du en summering av de viktigaste om barometern.

  • Kartlägger primärt löner, bonusar och förmåner
  • Grundad 2017
  • Bygger på svar från ca 2500 personer
  • Över 30 befattningar kartlagda
  • Genomförs av Försäljningschefen Sverige AB