Våra tjänster

Hur vi kan hjälpa er att sälja mer och växa

Våra tjänster

Föreläsning och workshop

Interaktiva föreläsningar och workshops som bidrar med insikter, inspiration och många konkreta råd, som driver försäljning och inspirerar till framgång.

Säljträning och utbildning

Våra öppna och företagsanpassade säljutbildningar ger ny kunskap, konkreta verktyg och träning för att utveckla både dig som säljer och dig som leder försäljningen.

Rådgivning och säljkonsultation

Vår rådgivning ger er tillgång till expertis inom försäljningsstrategi. Vi hjälper dig att skapa struktur samt välja rätt metoder och verktyg för att skapa ökad försäljning och tillväxt.

Säljcoaching och mentorskap

Vår säljcoaching utvecklar både ledare inom försäljning och enskilda säljare. Genom mentorskap och praktiska verktyg hjälper vi dig att nå dina mål och bidra till din professionella utveckling.

Nå framgång Försäljningschefen

Nå ditt mål med vår vägledning

Om du vill ha en ökad försäljning, mer tillväxt, ett stabilare och mer förutsägbart inflöde och samtidigt växa i din yrkesroll – anlita oss på Försäljningschefen så guidar vi dig mot ännu bättre resultat.

Vi rör oss obehindrat mellan strategi och genomförande, personligt och digitalt och baserar allt vi gör på relevant forskning och egen erfarenhet.

Så skapar vi förändring

De flesta som vill öka sin försäljning uppnår inte riktigt de resultat de önskar. Och för att det ska ske krävs en förändring. Om du fortsätter som du alltid har gjort, kommer du inte att få några nya resultat. Därför jobbar vi med att skapa nya insikter, vanor och flöden, för att åstadkomma en varaktig förändring.

Skapa förändring Försäljningschefen

“Vi arbetar med kortare utbildningar för att fylla på kunskap och färdigheter för ett begränsat område eller längre, företagsanpassade program för att skapa helt nya arbetssätt och säljflöden.”

Tjänster Insikter Försäljningschefen

Skapa insikter

Första steget för förändring är nya insikter. Vi får dig att tänka större, bredare och annorlunda – och vi utmanar gärna för att komma framåt. Våra föreläsningar innebär ofta starten på en process, med ny kunskap och nya perspektiv.

Skapa vanor

Andra steget är bättre vanor. Enbart nya kunskaper skapar inga nya resultat men det gör ett ändrat beteende – även med små förändringar. Här prioriterar vi enkla och konkreta lösningar som ger tydlig effekt, och går du våra utbildningar får du en grundlig genomgång av detta.

Säljvanor försäljningsutbildning
Säljflöden Tjänster Försäljningschefen

Skapa flöden

Tredje steget är att systematisera flöden för försäljning och tillväxt. Det gör att du konsekvent, varje dag, har en strategi för att attrahera nya kunder och utveckla relationen med dina befintliga kunder. Genom vår rådgivning kan vi anpassa och designa dessa flöden utifrån just din verksamhet – liten som stor.

Vill du öka ditt företags försäljning?

Lämna dina uppgifter eller ring på 0790-10 22 00 så tar vi ett samtal om hur vi kan hjälpa dig, ditt team och ditt företag att öka sin försäljning och tillväxt.