Säljutbildning för innesäljare

Vill du som innesäljare öka din försäljning och bli mer senior i din roll? Vill du se ditt team med innesäljare leverera större resultat och arbeta mer självständigt? Vår säljutbildning för innesäljare hjälper till med metoder och verktyg för att utveckla den enskilda innesäljaren och hela teamet. Dessutom tar vi fram en handlingsplan för fortsatt utveckling. Vi lägger stort fokus på att hjälpa dig och ditt team att omvandla kunskapen till säljvanor för uthålligt bra effekt.

Varför träna på innesälj?

Innesäljarrollen är under snabb utveckling. Från att tidigare ha haft framförallt telefonen som verktyg ökar de digitala kanalerna i betydelse. Redan tidigare var e-posten kritisk, men sociala medier och online-möten tar nu en större del. Utvecklingen går också mot att innesäljarrollen generellt hanterar större och mer komplexa affärer. Sammantaget ger detta nya möjligheter och samtidigt ett behov av att förstärka och utveckla sin kompetens som innesäljare.

Genom att träna i din roll som innesäljare kommer du att uppnå bättre resultat med mindre insats. Att utveckla innesäljsarbetet kommer att gagna både medarbetarna och företaget.

Innehåll säljutbildning för innesäljare

Under utbildningen kommer vi bland annat arbeta med följande:

 • Rollen som innesäljare – nyckelarbetsuppgifter
 • Segmentera och skapa kunskap om din målgrupp
 • Prospektering via telefon och online
 • Skapa kontakt med kunder via telefon och online
 • Intresseväckare för telefon och online
 • Metoder för att skapa förtroende och bygga relation
 • Effektiv struktur för säljsamtal
 • Frågemetodik och tekniker för aktivt lyssnande
 • Grundläggande säljpsykologi för effektivare försäljning
 • Sälja på kundnytta och kundvärde
 • Invändningshantering
 • Avslutstekniker för att stänga fler affärer
 • Merförsäljning för nöjdare kunder och större affärer
 • Bättre onlinemöten
 • Använd dig av rösten för att sälja mer
 • Planera och strukturera ditt arbete för bästa resultat
 • Handlingsplan för fortsatt utveckling

Vem bör gå utbildningen?

Utbildningen är för dig som är eller skall börja jobba som innesäljare.

Försäljningschefer, team leaders och andra ledare för innesäljare kan ha nytta av utbildningen för att skapa bättre förutsättningar och ledarskap kopplat till innesäljsfunktionen.

Utbildare och tränare för innesäljare

Förutom att vara erfarna tränare och utbildare har alla som genomför utbildningen egen erfarenhet av att arbeta som och leda innesäljare inom olika branscher.

Det gör att du som deltagare kan känna dig trygg med både en god teoretiskt grund, en pedagogisk utbildning och många konkreta och praktiska exempel från verkligheten.

Genom praktisk erfarenhet från olika branscher finns en stor respekt för det unika i din bransch samtidigt som du kan bli utmanad med nya tankar och idéer från andra branscher.

Kunskap som blir vanor ger resultat

I alla våra utbildningar arbetar vi med en beprövad metodik för att stötta deltagarna i att omvandla den nya kunskapen till vanor. Det är först då kunskapen kan bidra till att skapa resultat. Detta arbetssätt gör att sannolikheten för att du får effekt i kommande förhandlingar ökar kraftigt.

Under utbildningen och i dokumentationen får du våra förslag på vanor att börja skapa i din roll som innesäljare. Du som ledare får också vår guide för att stödja dina medarbetare i att skapa och befästa de nya säljvanorna.

All dokumentation för säljutbildning för innesäljare erhålls digitalt

Företagsanpassad utbildning

Denna utbildning genomförs som företagsanpassad. Vi utgår då från kursbeskrivningen och anpassar utifrån era mål, behov och önskat läge.

Korta fakta om utbildningen

Typ:          Företagsanpassad

Längd:      Rekommenderad 2 dagar

Ort:           Hela Sverige

Format:     Lärarledd i klassrum eller via Teams/Zoom                  

Pris:          Begär offert

 

Intresserad?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig, eller ring på 0709-102200. Tillsammans ser vi
till att du får en utbildning som hjälper dig och ditt team att utveckla er innesäljsfunktion.

Utbildning Företagsanpassad