KOSTNADSFRI E-BOK

Social Selling via LinkedIn

Via den nya metoden Social Selling kan du snabbare och enklare hitta leads och bygga relationer med dem. Du använder dig av Social Selling på framförallt LinkedIn. E-boken ger dig konkreta tips för att lyckas med Social Selling.

  • Lära dig hur och varför Social Selling fungerar
  • Konkreta tips på hur du kommer igång med Social Selling idag
  • Ta del av de fyra grundpelarna för framgångsrik Social Selling