Utbildning i förhandlingsteknik

Vill du kunna förbereda dig effektivare, känna din tryggare och uppnå bättre resultat i dina förhandlingar? Förhandlingsteknik bygger i grunden på en väldefinierad och väl genomförd process. Kombinerat med kunskap om psykologi och förmågan att göra affärsmässiga avvägningar gör det dig till en stark förhandlare. Genom vår utbildning i förhandlingsteknik får du förstärka grunderna och lära dig de riktigt avancerade teknikerna som ger stora resultat. Vi lägger stort fokus på att hjälpa dig omvandla kunskapen till förhandlingsvanor för uthålligt bra effekt.

Varför träna på förhandling?

Förhandla är något du gör genom hela livet. Allt från att som barn förhandla om läggtider till löneförhandlingen på jobbet. För alla oss som gör affärer är förhandlingen en del av jobbet. Var sig du sitter med stora komplexa förhandlingar eller genomför många mikroförhandlingar påverkas dina resultat av din förmåga att förhandla.

Genom att träna på förhandling kommer du att uppnå bättre resultat med mindre insats. Att träna på förhandling kommer att gagna både dig, ditt team och din arbetsgivare.

Innehåll utbildning i förhandlingsteknik

Under kursen kommer vi bland annat att arbeta med:

 • Förhandlingens olika faser
 • Hur du presenterar ditt pris för att underlätta förhandlingen
 • Konkreta metoder för att helt minimera behovet av en prisförhandling.
 • Tekniker för att bättre lyfta fram kund- och affärsnytta.
 • Förhandlingsstilar och hur du hanterar dessa
 • Konsten att förstå motpartens verkliga behov
 • Förhandlingspsykologi
 • Förhandlingsvalutor och värdet av dessa
 • Att skapa win-win-situationer
 • Effektiva avslutstekniker
 • Konsten att minimera och hantera invändningar
 • Modeller och checklista för förhandlingen
 • Praktisk förhandlingsträning med feedback

Vem bör gå utbildningen?

Utbildningen i förhandlingsteknik är för dig som vill bli mer framgångsrik i dina förhandlingar och få en större trygghet i hur du agerar för att lyckas.

Några av de vanligaste rollerna som brukar gå utbildningen:

 • B2B-säljare
 • Key Account Managers
 • Konsulter
 • Försäljningschefer/Säljansvariga
 • VD och affärsområdeschefer.

Utbildare och tränare inom förhandling

Förutom att vara erfarna tränare och utbildare har alla som genomför utbildningen lång egen erfarenhet av förhandling på flera olika nivåer. Fokus är på affärsförhandling och framför allt på säljsidan.

Det gör att du som deltagare kan känna dig trygg med både en god teoretiskt grund, en pedagogisk utbildning och många konkreta och praktiska exempel från verkligheten.

Genom praktisk erfarenhet från olika branscher finns en stor respekt för det unika i din bransch samtidigt som du kan bli utmanad med nya tankar och idéer från andra branscher.

Kunskap som blir vanor ger resultat

I alla våra utbildningar arbetar vi med en beprövad metodik för att stötta deltagarna i att omvandla den nya kunskapen till vanor. Det är först då kunskapen kan bidra till att skapa resultat. Detta arbetssätt gör att sannolikheten för att du får effekt i kommande förhandlingar ökar kraftigt.

Under utbildningen och i dokumentationen får du våra förslag på vanor att börja skapa för dina förhandlingar. Du som ledare får också vår guide för att stötta dina medarbetare i att skapa och befästa de nya vanorna.

All dokumentation för utbildningen i förhandlingsteknik och affärsförhandling erhålls primärt digitalt.

Företagsanpassad utbildning

Denna utbildning genomförs som företagsanpassad. Vi utgår då från kursbeskrivningen och anpassar utifrån era mål, behov och önskat läge.

Korta fakta om utbildningen

Typ:          Företagsanpassad

Längd:      Rekommenderad 2 dagar

Ort:           Hela Sverige

Format:     Lärarledd i klassrum eller via Teams/Zoom                  

Pris:          Begär offert

Intresserad?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig, eller ring på 0709-102200. Tillsammans ser vi
till att du får en utbildning som hjälper dig och ditt team att bli ännu bättre på att förhandla.

Utbildning Företagsanpassad