Kundcase

Kojapo – Utveckla och implementera ny säljstrategi

Kojapo hjälper Sveriges vatten- och avloppsverksamheter att skapa säkra arbetsmiljöer ute på fältet. VD och ägare Seth Lundgren hade tillsammans med övriga ägare satt en mycket ambitiös tillväxtplan. För att nå fram på kortare tid och förstärka med mer kompetens inom tillväxt, anlitades Försäljningschefen för att stödja arbetet.

Uppdraget i korthet

Kund:
Kojapo

Mål:
Att skapa en kraftigt ökad och uthållig tillväxt

Vad vi gjorde:
Utvecklade företagets säljstrategi. Bidrog till implementeringen av den nya strategin.

Resultat:
Kojapo har skapat en uthållig tvåsiffrig tillväxt och kraftigt förbättrad lönsamhet.

Bakgrund

Kojapo vill vara en aktör som bidrar till folkhälsan. Grunden är rent vatten och att bli av med avloppsvatten. Idag läcker 15-20 procent av vattnet bort på väg till slutanvändaren. ”Det finns mycket vi kan ändra på,” säger Seth med eftertryck.

Seth är VD på Kojapo. Han och hans bror driver företaget som grundades av deras far. Seth brinner för att göra världen bättre genom sitt och Kojapos arbete med VA. ”En av anledningarna till att det är så stora läckage är, förutom att man snålar med underhåll, att det finns risker i arbetet med underhåll av rör.

Därför har vi spont med i vårt erbjudande. Vi vill säkerställa säkrare vatten, avlopp och arbetsmiljö för de som jobbar med VA. Detta leder dessutom till kraftigt minskade koldioxidutsläpp,” berättar Seth.

”Patrik kan försäljning, dessutom kan han tydligt koppla ihop helheten med detaljerna så att man förstår hur allt hänger ihop”

– Seth Lundgren –

För att ytterligare kunna öka tillväxten behövde Kojapo utveckla sin säljstrategi och sitt säljarbete. Seth valde att ta kontakt med Patrik på Försäljningschefen. Patrik blev ett naturligt val då Seth ett knappt år tidigare hade deltagit i en försäljningschefsutbildning med honom.

”Jag hade fått en mycket bra bild av Patrik. Han hade en tydlig närvaro under utbildningen. Han kan sälja och tydligt koppla ihop helheten med detaljerna. Dessutom hade han erfarenhet som VD och styrelseordförande,” säger Seth.

Genomförande av uppdraget

Vi hade precis börjat arbetet med den nya strategin när pandemin slog till och allt ändrades över en natt. Vi valde att fortsätta arbetet med att utveckla den nya strategin samtidigt som vi behövde ställa om det dagliga försäljningsarbetet. Här fick vi bra hjälp av Patrik i arbetet med att transformera säljkårens arbetssätt. Jag var redan tidigare aktiv på LinkedIn men vi ökade även här insatserna och förtydligade budskapet. Patrik hjälpte även säljkåren att bli mer aktiv genom Social Selling-träning för gruppen.

Genom en ny strategi, ändrade arbetssätt och en massa hårt arbete har det gått riktigt bra för oss. Patrik avslutade sitt uppdrag i samband med att vi fick in en ny sälj- och marknadschef för att frigöra tid från mig och fortsätta utveckla försäljningen.

Vi klarade även av ett generationsskifte, slog ihop två företag och började arbetet med att skaffa ett nytt kontor. Allt det utöver arbetet med att utveckla säljstrategin, lyfta säljorganisationen och hålla tempo i befintlig affär, avslutar Seth med stolthet i rösten.

Framtiden

För andra som befinner sig i en liknande situation ger Seth rådet att aldrig försöka vara smartast i rummet. ”Jag går på många utbildningar för att lära mig mer och uppdatera mig. Jag tar hjälp av bra rådgivare som Patrik för att lyfta utvalda områden,” säger han.

”Försök aldrig vara smartast i rummet, men se alltid till att det är du som äger besluten”

– Seth Lundgren –

”Däremot, behåll alltid det slutliga beslutet,” betonar Seth med eftertryck. ”Du som VD behöver äga varför. Oavsett om det handlar om nyttan för kunden och bolagets varför. Även om man inte får fastna i detaljer som VD, tycker jag det är viktigt att kunna gå ner i detaljer för att förstå eller när det inte fungerar.”

Seth och Kojapo ska fortsätta utvecklas. Sedan ett drygt år har de suttit i nya lokaler, en helt egen fastighet där de har ordentligt med plats både för fler medarbetare och framför allt lager. ”Vi ska både vara en bra arbetsgivare och vara en bra partner,” säger Seth. ”Det som kommer att hjälpa oss att växa ännu mer är vårt kundfokus. Vår drivkraft är att hjälpa VA-branschen att spara ca 60.000 ton CO2, genom minskade kostnader på tex transporter till deponi, men också genom att minska åtgången på det begränsade tillgången på naturgrus.

Våra moderna tekniska lösningar för att schakta kan spara 4,000,000,000 kronor för svenska kommuner och VA-bolag. Pengar som enkelt kan omfördelas inom beslutade budgetramar till tex en ökad renoveringstakt med minimal eller kanske ingen höjning av VA-taxan.. Vi ska vara en starkt bidragande faktor till att branschen lyckas med det.”

 

Om Seth Lundgren

Seth Lundgren Kojapo Försäljningschefen

Seth Lundgren är VD och en av delägarna på Kojapo. Han driver företaget tillsammans med sin bror och de är andra generationens entreprenörer, då företaget grundades av deras far.

Seth drivs av en stor passion för ett säkrare VA-Sverige. Det inkluderar både de som arbetar med VA och att vi alla får säkert vatten och fungerande avlopp. Seth är mycket aktiv på LinkedIn där han driver sina frågor samtidigt som han skapar affärer. Dessutom har han genomfört flera utbildningar för VA-Sverige i olika sammanhang.

Mer om Seth? Besök Seth Lundgrens profil på LinkedIn.

 

Om Kojapo

Kojapo Försäljningschefen

Kojapo arbetar för ett säkrare och mer hållbart VA-Sverige. Sedan starten 1972 har de varit en stabil aktör i det system som säkerställer att dricksvatten kan distribueras till svenska industrier, fastigheter och hushåll på ett säkert sätt. Från början verkade de inom åkeribranschen, där de ofta lade märke till stora säkerhetsbrister i samband med VA-arbeten. De bestämde sig för att göra något åt det.

Sedan 1979 heter de Kojapo och säljer och hyr ut ett brett sortiment av kvalitets- och säkerhetsprodukter som underlättar arbetet och framförallt minskar säkerhetsriskerna för alla de fackmän som arbetar i och kring schakter, brunnar samt avlopps- och vattenreningsverk. Deras produkter förebygger belastningsskador, akuta skador och till och med dödsfall som kan ske när säkerhetsrutiner vid schaktning och släntning brister.

Dela gärna artikeln!

Fler kundcase