• Årets säljare 29

  Du kan allt du vill

  Låt oss inte blanda ihop vilja och önskningar. De flesta människor går runt och önskar sig saker men är inte villiga att sätta mål, göra en plan och börja arbeta för att lyckas. Deras önskningar stannar just vid önskningar. Detta skall inte föraktas, de torde vara helt naturligt att ha fler önskningar än man är […]

 • Säljträning 3

  Gratis säljträning

  Att arbeta löpande med säljträning är ett måste för att skapa en toppresterande säljorganisation. I många organisationer lägger man för lite tid och resurser på säljträning och skyller på att man inte har råd att köpa in säljträning. Enklast och bäst resultat får man oftast om man arbetar med någon som är specialist på säljträning. […]

 • Checklista

  Checklista för när du måste ge rabatt

  Att ge rabatt skall alltid vara en sista lösning. Om du ofta hamnar i situationer där du måste ge rabatt behöver du troligen träna på din säljteknik. Trots detta kan man hamna i en situation då man blir tvingad att ge rabatt, då gäller följande. Tjänar du pengar? Innan du ger dig in i att […]

 • Merförsäljning 102

  ”Mina kunder vet vad vi kan göra för dem”

  För många år sedan arbetade en av säljarna i mitt team med ett mycket stort företag. Jag var imponerad över vår huvudkontakts professionalism och att han alltid var så väl insatt i vad vi kunde göra för honom, det var ett stor nöje samtidigt som det vara utmanande att göra affärer med honom. Kunden köpte […]

 • Behovsanalys

  Hur du blir bättre på behovsanalys

  För att bli framgångsrik inom försäljning måste du lära dig att påvisa kundnytta. För att kunna få fram kundnyttan behöver du en gedigen produktkunskap och vara duktig på att genomför behovsanaly. Använd följande råd för att göra en riktig bra behovsanalys. Öppna frågor Inled din behovsanalys med kunden med så kallade öppna frågor, ex hur, […]

 • Mässa

  Checklista för att lyckas med försäljningen på mässan

  Tydligt syfte med mässan – Bestäm innan mässdeltagande vad som är syftet med att delta. Är det exempelvis att sälja eller få varma leads? Har du varit med tidigare och har nyckeltal är det att rekommendera att även sätta ett detaljerat mål. Skapa ett team för mässan – Baserat på ert syfte, vad är lämpligt […]

 • Ökad aktivitet 100

  Ökad aktivitet ger ökad försäljning

  För att bli framgångsrik inom försäljning krävs flera ingredienser. En av dem är en hög aktivitetsnivå. De flesta nyblivna säljare har ett otroligt driv och en mycket hög aktivitetsnivå. Det kompenserar oftast för deras bristande säljkompetens. Tyvärr verkar det vara mer regel än undantag att ju mer erfaren du blir desto lägre aktivitetsnivå får du. […]

 • Mentor

  Öka dina resultat med en mentor

  Ett effektivt sätt att komma vidare i din roll är att ta hjälp av en mentor, detta oavsett din nivå. En mentor kan hjälpa dig med konkreta råd och tips. Han eller hon kan också oftast ge dig rakare feedback då ni inte arbetar ihop dagligen. En mentor kan du antingen försöka ordna via ditt […]

 • Effektiva möten

  Checklista för effektiva möten

  Mycket tid går åt till många typer av möten, dessvärre är många av dessa ineffektiva. Oavsett om det är ett kundmöte eller ett internt möte kan du lätt se till att skapa effektiva möten. Det gör att alla sparar tid och kommer att känna sig mer nöjda med mötet. Syfte Boka aldrig in ett möte […]

 • Offert 100

  Misstagen med offerten som gör att du missar affären

  Brist på information. Många är för snabba och skriver en offert innan de har en tydlig bild av kundens problem. Det innebär att lösningen som presenteras inte är optimal vilket gör att chansen minskar att få affären. Självgodhet, att lyfta fram styrkor och fördelar är självklart i en offert. Går du till överdrift och bara […]