Senaste nytt

Always Be Connecting

Kontakter

Inom försäljning är ABC förkortningen för Always Be Closing, att hela tiden gå på avslut. Det är fortfarande högst relevant då alldeles för många säljare tror att kunden skall be att få beställa. Många skulle tjäna på att träna sin avslutsteknik. Med det sagt kan ABC idag få ytterligare en betydelse, Always Be Connecting. Affärer blir mer och mer komplexa, ... Läs mer »

Hur du skriver en offert som säljer

offert som säljer

Innan du skriver din offert som säljer Att skriva en offert som säljer kan vara tidskrävande. Innan du lägger ned tid på att lämna offert till kunden se därför till att du har svar på följande frågor: Problemet, vad är det du skall lösa åt kunden? Lösningen, har du fått accept på din lösning till kundens problem? Företaget, vilken typ ... Läs mer »

Använd Linkedin för att öka din försäljning

Linkedin

Nätets och sociala mediers betydelse har de senaste 10 åren fått en ökad roll inom försäljning och den forsätter öka. Ett av de stora sociala nätverken som ger dig stora möjligheter att öka din försäljning är Linkedin. Framförallt för dig som arbetar med BtB-försäljning kan Linkedin rätt använt lyfta din försäljning. Här kommer tips på hur du kan använda Linkedin ... Läs mer »

Kunden har inte alltid rätt men det har inte du heller

Kundenharrätt

Fortfarande lever den gamla myten inom försäljning och kundvård att kunden alltid har rätt. Kunden utgår från sin verklighet. Exempelvis kutymen inom sin bransch, sitt företags värderingar och sina egna erfarenheter. Man kan likna det med att kunden har ett par glasögon på sig, men istället för transparent glas är glaset färgat och påverkar på så vis kundens bild av ... Läs mer »

Grundläggande kundvård – Dela med dig

Dela med dig

Brist på information leder till osäkerhet och i förlängingen till missnöje. Detta är sant oavsett om det gäller dina barn, dina medarbetare eller dina kunder. Dina barn lämnar dig troligen inte men riskerar att bli osäkra och otrygga individer. Dina medarbetare och kunder kommer i långa loppet att lämna dig om bristen på information blir för stor. Att inte få ... Läs mer »

Gör dina presentationer mer slagkraftiga

Presentationsteknik

Skapa trovärdighet Du kommer att nå bättre fram med ditt budskap om du tidigt skapar trovärdighet. Börja med att berätta om dig själv och varför de skall lyssna på dig. Påvisa att du kan området du skall prata om. Bra sätt kan vara en kort berättelse om hur du blivit kunnig inom området eller vad andra som hört dig prata ... Läs mer »

Hur du skapar trogna kunder som stannar

Nöjda kunder

Idag är det enklare än någonsin att hitta och byta leverantör. Det är också mindre och mindre skillnader mellan olika leverantörer vilket underlättar byte. För att minska tapp av befintliga kunder och få dem att stanna hos dig finns det en del saker du kan göra. Var personlig Affärer görs i grunden mellan människor. Många gånger glömmer man bort det ... Läs mer »

Följ upp mer och sälj mer

Följ upp

En av de vanligaste förbättringsområdena som kunder nämner för säljare är bättre uppföljning. Att missa uppföljning leder till missade affärer. Vissa undersökningar visar på att så få som 10% av säljarna följer upp tre gånger eller mer. Samtidigt är så hög andel som 95% av affärerna gjorda vid tredje kontakten eller senare. Det innebär att merpareten av alla säljare missar ... Läs mer »

Framgångsrik kallbearbetning

Telefonförsäljning 3

En del ”experter” påstår att kallbearbetningens tid är förbi. Att det räcker med att vara köpbar, sociala medier, få kunden att kontakta dig etc. Inget kan vara mer fel. Framgångsrik försäljning kräver en viss mängd kallbearbetning, andelen beror på bransch och vilken typ av produkt du säljer. Så sluta hitta anledningar att inte bearbeta kallt och börja göra det istället. ... Läs mer »

Lägg tid på rätt kunder

Lägg tid på rätt kunder

Tid är din största begränsning. Du kan aldrig skaffa mer tid utan framgångsfaktorn bygger på hur väl du använder din tid. För att vara framgångsrik i försäljning och samtidigt utnyttja tiden väl gäller det att du lägger tid på rätt kunder. Det handlar om att välja en tydlig målgrupp och jobba aktivt med kvalificering av alla kunder. När kunder ringer ... Läs mer »

Scrolla till toppen av sidan