Om du bara arbetar hårt blir allting bra. Hårt arbete kan av många ses som en universallösning. Frågan är om det räcker med hårt arbete?

Forskning har visat att hårt arbete i sig betyder ganska lite för framgången. Arbetare du hårt med fel saker eller på fel sätt ger det hårda arbetet inget resultat. Det kan till och med bli kontraproduktivt att arbeta hårt och mycket utan att få resultat då du börjar tvivla på dig själv och din egen förmåga. Det leder med stor sannolikhet till brist på motivation och mindre hårt arbete.

Innebär det att jag inte skall arbeta hårt? Självfallet behöver du arbeta för att nå framgång, utan insats kan det aldrig bli något resultat men att bara arbeta är ingen garanti för framgång.

Du måste säkerställa att det du gör är rätt saker, att den produkt du säljer fyller ett syfte, har rätt pris osv.

Detta stämmer också väl med testen att 20% av det du gör ger 80% av resultatet. Att identifiera de faktorer som ger mest resultat och som du skall arbeta hårdast med är dock inte alltid helt enkelt.

När det gäller kunder kan man mäta och i efterhand se hur lång tid införsäljningen tog, hur lönsam har kunden blivit och sedan välja ut de kunder som givit mest vinst i förhållande till insats. Därefter letar man rätt på så kallade tvillingar till dessa kunder för att lägga ned sin energi på att bearbeta just dessa.

På likande sätt kan man arbeta sig igenom alla områden för att säkerställ att man gör rätt saker.

Välj rätt saker att arbeta hårt med, helt enkelt.

Källa: Scherneck (1998) ”The Relationship Between Self-Esteem and Academic Performance”