Säljare och ny på jobbet – Hur du får en bra start

Att vara ny på jobbet som säljare är oftast en kombination av spänning och ett visst mått av anspänning. Jämfört med många andra roller har säljare generellt större möjlighet att påverka det dagliga arbetet samtidigt som de har betydligt tydligare krav och mål. Precis som för alla nyanställda är det mycket att sätta sig in i och lära sig för att kunna börja sälja och visa på resultat.

Här har vi samlat våra bästa tips kring hur du som ny säljare skall lägga upp den första tiden på det nya arbetet. För presidenter brukar man prata de första 100 dagarna. Du kan se dessa steg på ett liknande sätt för den första viktiga tiden på arbetet.

Börja påläst

En bra säljare kommer inte till ett kundmöte oförberedd. Vill du bli en riktigt bra säljare är det smart att vara påläst redan innan första dagen som ny säljare. Det är viktigt att påpeka att det inte finns några krav på att jobba första dagen, men det är smart att vara lite förberedd. Konkreta saker du kan göra är att gå igenom företagets hemsida. På så sätt kan du läsa på om produkter, vilka kunder företaget har osv. Du kan även besöka din chefs och dina kollegors LinkedIn-profiler så att du vet vad de jobbar med och har för erfarenheter.

Genom att på detta sätt vara förberedd kommer du att få en snabbare start och troligen imponerar det på din chef. Du kommer dessutom att snabbt få en uppfattning om hur bra företaget är på att kommunicera externt.

Förstå vad som förväntas av dig

Om du börjar på ett företag som är duktigt på att introducera nya säljare kommer denna punkt att lösa sig själv. Du kommer inom ett par dagar att få ta del av tydliga målsättningar om vad som förväntas av dig, både på kort och lång sikt. Det handlar om saker som mål, när du ska ha egna kundbesök, när du förväntas vinna din första affär osv.

Tyvärr är långt ifrån alla företag och chefer tillräckligt bra på detta. Här vinner du på att själv fråga om förväntningarna på dig. Ju tydligare mål du har desto lättare blir det att arbeta för att uppnå dem.

För dig som ny i rollen som säljare kan mål och krav lätt upplevas som pressande. Det är viktigt att lära dig tycka om det och förstå att det är en hjälp. Du kommer inte att trivas och knappast lyckas som säljare om du inte hanterar att ha tydliga förväntningar på dig i ditt arbete.

Strukturera upp din tid

På samma sätt hjälper bra företag dig att strukturera upp din första tid som ny på jobbet. Även här kan du behöva kompensera om företaget inte gör det. Du behöver inom kort kunna strukturera upp din tid som säljare så ju tidigare du börjar desto bättre.

Att vara säljare och ny på jobbet är lite som att börja skolan igen. Du behöver lära dig om produkter och tjänster till kunder, konkurrens, säljprocesser, verktyg och interna rutiner. Skapa ett studieschema för att organisera vad du ska lära dig och när. Finns det ett onboarding-program utgår du från det. Våga också ta hjälp av din chef för prioriteringar och vad som är viktigt din första tid.

Sätt upp en egen roadmap

När du har fått koll på förväntningar och det grundläggande är det bra att sätta upp en egen så kallad roadmap. En grov planering av hur du skall lägga upp de första tre till sex månaderna på jobbet. Detta arbete gör du förstås i samråd med din chef.

En bra säljare kan planera sitt eget arbete till stor del så det är bra att våga visa framfötterna och ta initiativet om inte din chef gör det.

Börja prova

Ju tidigare du börjar kontakta kunder desto bättre. Är du ny på jobbet som säljare tjänar du på att komma ut i verkligheten så snart som möjligt, det kan handla om sambesök eller egna besök. Ditt arbete går ut på att sälja och det gör man bäst genom att börja interagera med kunder.

Fråga och lyssna

Duktiga säljare pratar mindre än de lyssnar så börja tidigt med att träna på att lyssna. Ställ gärna många frågor och lyssna på svaren. Även när du arbetat i fem år på ett företag kan man ställa frågor men som nyanställd är det nästan konstigt om du inte har många frågor.

Lyssnar du på svaren lär du dig snabbt och kan dessutom ställa fler frågor.

Ta lärdom av dina kollegor

Lär känna dina kollegor både för att kunna samarbeta bra men också för att förstå vad var och en är duktig på. Finns det fler säljare kan du exempelvis lära av den som anställdes före dig om vad man skall tänka på när man är ny. Fråga och lyssna kring hur de andra lyckas med sina affärer. Genom att prata med andra som har kundkontakt på bolaget kan du lära dig mer om era kunder mm.

Fokusera på dina resultat

Att ha ambitioner och se nya möjligheter är strålande. Det är lätt att som ny på jobbet se en massa möjligheter till förbättringar och förändringar. Speciellt om du kommer från ett annat liknande arbete innan. Låt det dock gå lite tid för att förstå varför man gör som man gör.

Fokusera också på att leverera och klara dina mål. Generellt kan man säga att idéer och förslag från någon som presterar väl kommer att värderas högre.

Utgå alltid från din arbetsplats

Alla säljare som är nya på jobbet är olika. Alla företag och chefer är olika. Tänk på att utgå från vad som gäller på din arbetsplats när man börjar som ny säljare. Anpassa därför våra råd utifrån just ditt arbete. Exempelvis, ett företag med en mycket bra introduktionsplan kan göra vissa av våra råd överflödiga. Omvänt, är du första säljaren som anställs på ett bolag kan du behöva ta ännu mer eget ansvar än våra råd indikerar. Tänk också på att utgå från din chef och dina kollegor så att ni får ett bra samarbete.

Stort lycka till som säljare på ditt nya jobb!

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar