Löpande säljträning och säljutbildningar är av yttersta vikt för framgången. Att få in säljträning som ett naturligt moment i arbetet är att föredra då det minskar ställtid och utebliven försäljningstid. Värt att tänka på kan vara att säljarna inte uppfattar det som säljträning, då många fortfarande förväntar sig att man ”åker i väg på kurs”.
Här följer några förslag på hur du kan få in säljträning som ett naturligt inslag i arbetet.

Sambesök
Förbered genom att träna alla på att ge konstruktiv feedback. Därefter sätter ni upp ett rullande schema där man åker på sambesök med en av sina kollegor. Efter varje möte skall säljarna ge varandra feedback och säljcoachning på säljinsatsen. Det är ett upplägg med lite startsträcka men när man väl får igång det ger det enorm positiv utveckling.

Utbytesprogram
Gå igenom ditt nätverk och se om du kan hitta företag som ni inte konkurrerar med, men med likande utmaningar. Föreslå därefter att säljarna har utbytesdagar med varandra, det kan vara sambesök som ovan eller regelrätta föredrag för varandra med fokus på hur de arbetar med försäljningen.

Skapa din egen säljskola
Ta med någon av de mer erfarna säljarna i teamet och skapa en egen säljskola i försäljningsteknik, baserat på er säljkompetens kombinerat med gratis material som finns på nätet. Förutom att det blir helt kundanpassat är detta ett utmärkt sätt att lyfta fram en av säljarna i gruppen.