Utveckla din kompetens som säljare

Försäljningsyrket är inne i en snabb förändringsfas. Det är därför ännu viktigare än tidigare att se till att ha rätt kompetens. Generellt brukar vi i Sverige låta vår arbetsgivare ta ansvar för träning och utbildning. Det är samtidigt klokt att ta ett eget ansvar för att utveckla sin kompetens så att du kan fortsätta prestera bra och vara anställningsbar även i framtiden.

När man tänker kompetensutveckling är det ofta förknippat med kostnader för utbildningar och liknande. Det är som enskild individ inte alltid lätt att motivera då det kan vara svårt räkna hem det ekonomiskt med tanke på hur löne- och skattesystem ser ut i Sverige. Då går dock att kompetensutveckla sig genom att i stället investera tid. Då blir det ofta mycket enklare att se en positiv effekt på exempelvis högre bonus eller provision. På sikt säkerställer det också din förmåga att fortsätta ha ett bra betalt yrke. Enligt Försäljningslönebarometern är snittlönen för säljare i Sverige högre än snittlönen för alla anställda.

Låt oss titta på hur du kan gå tillväga:

Inom vilka områden skall du träna?

För att se vad du har behov av att träna på rekommenderar jag att utgå från två olika perspektiv. I dessa exempel utgår jag från att du vill fortsätta arbeta inom ditt nuvarande yrke, vill du byta behöver du justera tankesättet.

Det första är att titta på hur din roll kommer att utvecklas i framtiden. Vi säger att du är Account Manager. Vad kommer att krävas för kompetens om några år för att vara en bra Account Manager? Exempelvis kommer den digitala försäljningen att öka. Då kan ett område att träna på vara Social Selling via LinkedIn.

Det andra sättet är att utgå från försäljningsprocessen. Vilka steg leder fram till att du får affärer hos kunderna? Genom att se på de olika stegen och bedöma var exempelvis kollegorna presterar bättre vet du vad du skall fokusera på. Exempelvis, du ser att de flesta kollegor har högre träffprocent på sina offerter. Då är det rimligt att anta att du behöver utveckla din förmåga att arbeta med offerter.

Genom att utgå från dessa två tankesätt kommer du enkelt att kunna göra en lista på vilka områden du tjänar mest på att utveckla.

Hur du utvecklar din kompetens som säljare

Nu vet du vad du skall utveckla. Låt oss titta på hur du kan gå tillväga. Alla förslag nedan är kostnadsfria eller förknippade med väldigt låga kostnader. De kräver dock alla din tid och framför allt intresse för att utveckla din kompetens som säljare.

Läs om försäljning

Du är just nu i färd med att utveckla din kompetens genom att ta del av artiklarna på bloggen. Det finns en stort antal sajter att besöka för att läsa mer om sälj, exempelvis Sales Hackers och Hubspot. Du kan också välja att läsa en bok för att addera nya kunskaper. Jag rekommenderar förstås Säljvanor – Så skapar du vanorna som ökar din försäljning.

Från allt material du läser, välj ut saker som du finner användbara och addera dem till ditt arbetssätt. Läs mer i ”Mest läst om försäljning”

Lyssna och titta för att lära mer om försäljning

Det finns en mängd bra poddar om försäljning och väldigt mycket material på Youtube för att utveckla din kompetens inom försäljning. Tänk på att det ofta kan vara bra att ta input från närliggande områden. Exempel kan vara Neil Patel som pratar SEO och samtidigt är oerhört affärs- och säljfokuserad. Självfallet rekommenderar jag även ett besök på Försäljningschefens YouTube-kanal.

Lär av kollegor för att utveckla din kompetens

Ta hjälp av de som är bättre än vad du är på olika områden. Exempelvis, har du en kollega som är riktigt bra på att ha säljpresentationer så be att få följa med på en sådan. Fråga hur kollegan förbereder sig och iaktta hur presentationen går till. Ta med dig saker som du lärt dig och implementera i ditt eget arbete.

Ta hjälp av kunderna

Att få kompetensutveckling via kunderna är ett bra sätt att både utvecklas och samtidigt få en bättre förståelse för kunderna. Jag har själv använt mig av det många gånger. Exempelvis när jag just hade börjat på ett företag som arbetar med detaljhandeln. Jag hade ingen egen erfarenhet av att jobba i, eller med försäljning till, butik, Jag bad en av säljarna i mitt team att ordna så att jag fick praktisera i en ICA-butik en vecka. Det var oerhört givande. Jag fick direkt insyn i kundens utmaningar och en god insikt i hur arbetet fungerar i butik.

Ta hjälp av leverantörer

I många branscher erbjuder leverantörer olika former av kompetensutveckling till sina kunder och partners. Det kan vara ett mycket smidigt  sätt att utveckla din säljkompetens. Att få praktisera hos en leverantör är dessutom troligen enklare att få till än hos en kund.

Slutligen om att utveckla din kompetens

Möjligheten att på egen hand utveckla dig som säljare är inte begränsat till listan ovan. Det viktigaste är att du har viljan. Därefter att du bestämmer vad du behöver utveckla. Då kommer du med stor sannolikhet att komma på fler sätt att utveckla dig.

Lycka till med att utveckla din kompetens som säljare!

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar