Fem principer för att bli en stjärnsäljare

Stjärnsäljare är ett begrepp som användas om de allra bästa säljarna. Det finns ingen vedertagen definition av en…

Bli bäst på att sälja? 6 saker som hjälper dig på vägen

För att bli bäst på att sälja finns det många saker att göra och tänka på. Innan du slänger dig på att träna på kalla…

Sju områden att behärska för att bli framgångsrik inom försäljning

Framgångsrik inom försäljning är något man blir.  För att bli riktigt duktig inom försäljning behöver du hantera en hel…

Hur du skapar en säljande hisspresentation

En bra hisspresentation är ett perfekt säljredskap att använda som introduktion, på mingel, vid mässor eller när som…

Förbättra din självbild och sälj mer

En majoritet av de signaler du sänder ut till din omvärld baseras på din självbild. Det innebär att oavsett hur mycket…

Gratis säljträning

Att arbeta löpande med säljträning är ett måste för att skapa en toppresterande säljorganisation. I många…

Kostnadsfri och effektiv säljträning

Att inte löpande arbeta med att träna säljarna är resursslöseri då en säljare som hela tiden får tillgång till…