Fem principer för att bli en stjärnsäljare

Stjärnsäljare är ett begrepp som användas om de allra bästa säljarna. Det finns ingen vedertagen definition av en…

Bli bäst på att sälja? 6 saker som hjälper dig på vägen

För att bli bäst på att sälja finns det många saker att göra och tänka på. Innan du slänger dig på att träna på kalla…

Sju områden att behärska för att bli framgångsrik inom försäljning

Framgångsrik inom försäljning är något man blir.  För att bli riktigt duktig inom försäljning behöver du hantera en hel…

Gör mer av det du gör bra

Åtgärdsplan, förbättringspotential, utvecklingsområden – oftast handlar dessa om att fokusera på det du inte är bra……

Hur du skapar en säljande hisspresentation

En bra hisspresentation är ett perfekt säljredskap att använda som introduktion, på mingel, vid mässor eller när som…

Förbättra din självbild och sälj mer

En majoritet av de signaler du sänder ut till din omvärld baseras på din självbild. Det innebär att oavsett hur mycket…

Gratis säljträning

Att arbeta löpande med säljträning är ett måste för att skapa en toppresterande säljorganisation. I många…

Vill du ha kostnadsfri och effektiv säljträning?

Löpande säljträning och säljutbildningar är av yttersta vikt för framgången. Att få in säljträning som ett naturligt…

Kostnadsfri och effektiv säljträning

Att inte löpande arbeta med att träna säljarna är resursslöseri då en säljare som hela tiden får tillgång till…

Mer gratis säljträning

Att se till att din säljkår säljtränas behöver inte kosta speciellt mycket och kan tom vara helt gratis. Här kommer…