Att använda sig av kundcase är ett av de mest kraftfulla sätt som finns för att presentera sitt företag och sina produkter.

Rätt upplagt får kunden en djupare förståelse för hur du arbetar och framförallt vilken kundnytta du levererar. När det presenteras i kundcaseform ökar också trovärdigheten i att du kan leverera det du säger och inte bara har en fin presentation.

Ett bra kundcase bör innehålla kundens problem, hur du löste det och resultatet.

Vad gäller resultaten är det bra med ett antal nyckeltal som påvisar affärsnyttan. Det stärker caset ytterligare.

Säkerställ att alla som möter kunder tränar på att presentera caset så det blir bra och levande presentationer. Alla säljarna skall kunna berätta dem som en historia. Du märker snabbt vilka följdfrågor du får i samband med presentationen av caset. Se till att alla har samma svar på dessa.

Hur använder du kundcase idag?

Patrik Nordkvist

Patrik hjälper sina kunder att skapa ökad försäljning och tillväxt, genom föreläsningar, utbildning och rådgivning. Han har en bakgrund med över 25 års erfarenhet som försäljningschef och VD för flera snabbväxande bolag.

Läs mer om Patrik