De bästa säljarnas sju steg för framgång

De bästa säljarna förstår att framgångsrik försäljning kräver mer än att bara fokusera på att vinna affären; det handlar om att behärska varje steg i säljprocessen. Genom att förstå att framgångsrik försäljning bygger på en process och att bemästra den ökar man kraftigt sannolikheten att bli en av de bästa säljarna. Denna artikel utforskar den processen och presenterar några av de vanligaste stegen som den kan innehålla.

Beroende på bransch och komplexiteten i försäljningen kan du behöva justera stegen för att uppnå bästa effekt. Du kommer oavsett att lyckas bättre med att ha en grundläggande process jämfört med att inte ha någon alls. Att utveckla sin process är också betydligt enklare när du börjat använda den.

Hitta lämpliga prospekt

De bästa säljarna använder mycket tid på att hitta rätt prospekt. Både på företagsnivå och personnivå. Är det fel prospekt spelar det ingen roll om du håller högt tempo och kontaktar mycket potentiella kunder. Lägg därför tid på att hitta lämpliga prospekt.

Nå dina prospekt

När du har hittat de bästa tänkbara prospekten är det dags att nå dem. Sättet du når dem på kan variera beroende på målgruppen, allt från att boka ett möte vi telefon till att skapa en första kontakt via social medier.

Möt dina prospekt

Oavsett om du har personligt möte eller telefonmöte, se till att lägg mycket tid på att skapa en relation med dina prospekt. Relationen underlättar den fortsatta försäljningen, har du en lång säljprocess kan relationen vara helt kritiskt.
Lägg också tid på att förstå din kunds utmaning och behov. Att presentera din produkt eller tjänst kommer i sista hand på ett första möte.

De bästa säljarna använder en plan

Innan du avslutar mötet skall du alltid säkerställa att du vet nästa steg och är överens om det med kunden. Finns inget nästa steg, finns ingen affär. Du gör själv en längre plan med flera steg framåt för att ligga före i processen, men nästa steg skall alltid vara avstämt med kunden.

Läs mer om vilka metoder de bästa säljarna använder för att lyckas, ”Fem saker som skiljer de bästa säljarna från medelsäljarna”.

Vänta på beslut som de bästa säljarna

Uthållighet är viktigt för att bli framgångsrik. Ytterst få affärer flyter på utan uppehåll och förseningar från kundens sida. Orsakerna kan variera från ändrade förutsättningar, nedprioritering av ditt område och så vidare.
Oavsett orsak är det viktigt att du som säljare inte släpper affären utan väntar ut den tills rätt tid har kommit.

Hantera invändningar

Att under en affär få invändningar är mer regel än undantag. Invändningar betyder inte slutet på affärer om de hanteras rätt. Många invändningar kan till och med vara baserade på intresse, men något skapar osäkerhet. De bästa säljarna använder invändningar till sin fördel och ser dem som något naturligt i processen.

Stäng affären som de bästa säljarna

Att göra avslut kan vara allt från en fråga till en process i flera steg över en längre tid beroende på komplexiteten i din affär. Har du gjort allt rätt innan blir det fler avslut på de affärer som tagit sig hit.
Kom ihåg, att göra avslut på affären är endast ett delmål, tänk på att du börjar arbetet med att utveckla kundrelationer.

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar