Sju steg de bästa säljarna använder för framgång

Det finns många oerfarna säljare och försäljningschefer som fokuserar enbart på själva affären. De är så fokuserade på att stänga att de missar att varje affär kräver flera steg för framgång. Här följer sju steg de bästa säljare använder.

Hitta lämpliga prospekt

De bästa säljarna använder mycket tid på att hitta rätt prospekt. Både på företagsnivå och personnivå. Är det fel prospekt spelar det ingen roll om du håller högt tempo och kontaktar mycket potentiella kunder. Lägg därför tid på att hitta lämpliga prospekt.

Nå dina prospekt

När du har hittat de bästa tänkbara prospekten är det dags att nå dem. Sättet du når dem på kan variera beroende på målgruppen, allt från att boka ett möte vi telefon till att skapa en första kontakt via social försäljning.

Möt dina prospekt

Oavsett om du har personligt möte eller telefonmöte, se till att lägg mycket tid på att skapa en relation med dina prospekt. Relationen underlättar den fortsatta försäljningen, har du en lång säljprocess kan relationen vara helt kritiskt.
Lägg också tid på att förstå din kunds utmaning och behov. Att presentera din produkt eller tjänst kommer i sista hand på ett första möte.

De bästa säljarna använder en plan

Innan du avslutar mötet skall du alltid säkerställa att du vet nästa steg och är överens om det med kunden. Finns inget nästa steg, finns ingen affär.
Du gör själv en längre plan med flera steg framåt för att ligga före i processen, men nästa steg skall alltid vara avstämt med kunden.

Läs mer om vilka metoder de bästa säljarna använder för att lyckas, ”Fem saker som skiljer de bästa säljarna från medelsäljarna”.

Vänta på beslut

Uthållighet är viktigt för att bli framgångsrik. Ytterst få affärer flyter på utan uppehåll och förseningar från kundens sida. Orsakerna kan variera från ändrade förutsättningar, nedprioritering av ditt område och så vidare.
Oavsett orsak är det viktigt att du som säljare inte släpper affären utan väntar ut den tills rätt tid har kommit.

Hantera invändningar

Att under en affär få invändningar är mer regel än undantag. Invändningar betyder inte slutet på affärer om de hanteras rätt. Många invändningar kan till och med vara baserade på intresse, men något skapar osäkerhet.
De bästa säljarna använder invändningar till sin fördel och ser dem som något naturligt i processen.

Stäng affären

Att göra avslut kan vara allt från en fråga till en process i flera steg över en längre tid beroende på komplexiteten i din affär. Har du gjort allt rätt innan blir det fler avslut på de affärer som tagit sig hit.
Kom ihåg, att göra avslut på affären är endast ett delmål, tänk på att du börjar arbetet med att utveckla kundrelationer.

Dela gärna artikeln!

Patrik Nordkvist

Patrik Nordkvist

Patrik hjälper sina kunder att skapa ökad försäljning och tillväxt, genom föreläsningar, utbildning och rådgivning. Han har en bakgrund med över 25 års erfarenhet som försäljningschef och VD för flera snabbväxande bolag.

Några av våra utbildningar

Utbildning – Försäljningschef

Vill du som leder företagets försäljning ta tydligare kontroll över försäljningen och tillväxten, samtidigt som du utvecklas som individ? Genom vår försäljningschefsutbildning får du båda delarna. Du får via utbildningen nya insikter, verktyg och kunskap för att skapa ökad försäljning och en mer förutsägbar tillväxt.

Läs om utbildningen

Fler ämnen på bloggen

Vill ni sälja mer?

Lämna dina uppgifter eller ring på 0790-10 22 00 så tar vi ett samtal om hur vi kan hjälpa dig, ditt team och ditt företag att öka sin försäljning och tillväxt.