Hur du får alla på företaget att sälja

Varför skall alla på företaget sälja? I samband med att fler och fler möter kunder är det viktigt att alla på ditt företag förstår att de spelar en roll i att skapa försäljning åt företaget. Jag är övertygad om att företag där alla är engagerade i försäljningen och kunderna har betydligt bättre möjlighet att växa och skapa lönsamhet än där så inte är fallet.

Att skapa en sådan organisation har dock många utmaningar och görs inte över en natt. Den enskilt största utmaningen är inställningen. Många människor har förutfattade meningar gällande försäljning. Många yrkesgrupper har även hög yrkesstolthet och vill inte riskera att de på något sätt tappar sin ”status” genom att lägga till försäljning som de anser vara mindre statusfyllt.

Följande fem steg hjälper dig att få alla på företaget att sälja:

Inställningen

Allt börjar med inställningen. För att kunna gå vidare med övriga steg måste alla som skall vara med ha rätt inställning. Enkelt handlar det om att se försäljning som något positivt där man löser kundens problem. Hur du jobbar med inställningen finns massor skrivet om. Läs gärna och fördjupa dig. Jag förslår enskilda möten likväl som gruppmöten där du förklarar hur du tänker, motiverar och säljer in att mer försäljning för företaget leder till bättre och tryggare anställningar. Öppna också för idéer från medarbetarna på hur ni skall gå tillväga för att få alla på företaget att sälja.

Nyckeln ligger ofta i att visa att bra försäljning = nöjda kunder.

Kunskap

Kan alla dina medarbetare presentera företaget? Vet alla vad ni kan erbjuda kunden? Vet alla era fördelar jämfört med konkurrenterna? Har de någon grundläggande försäljningskunskap?
Troligtvis inte. Du som är ute och säljer eller leder försäljningen bör ha stenkoll på detta. Dela med dig. Diskutera detta på ett veckomöte. Låt dem träna på att presentera företaget och era fördelar för att bidra till att få alla på företaget att sälja.

Fråga

Nu är det dags att börja involvera kunden. Vid varje kundmöte skall alla ställa frågan; ”Kan vi göra något mer för er?” Den frågan kommer att ge vitt skilda svar men i kombination med den nyvunna kunskapen alla har kommer det att börja leda till merförsäljning.

Du måste också fråga medarbetarna vad de fick för svar och hjälpa dem med tips och råd om hur de agerar på frågorna. Vill du ha tips på frågor för att sälja mer rekommenderas ”77 säljfrågor som hjälper dig att få affären”.

Uppföljning

Följ upp alla, både individen och gruppen. Acceptera att vissa tar till sig uppgiften snabbare. Var frikostig med beröm och feedback till alla framsteg. Ta gärna upp försäljningen som en stående punkt på veckomöte eller dylikt. Allt för att få med det som ett naturligt inslag i arbetet.

Utveckla

Involvera hela tiden medarbetarna i att anpassa så det passar dem. Var uthållig. Sakta men säkert kommer du att skapa en inställning hos hela företaget där försäljning är en naturlig del av arbetet. Tveka inte heller att lägga till eller addera saker som du märker fungerar hos er. Att få alla att delta i försäljningen är en process som inte sker över en natt.

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar