Bättre kommunikationsförmåga som säljare

Vår förmåga att kommunicera byggs upp helt naturligt från det att vi föds. Det görs genom samspelet med andra människor genom hela livet. Arbetar du inom försäljning kan du tjäna på att investera mer tid i att utveckla din kommunikationsförmåga. Genom att vara bra på att kommunicera ökar sannolikheten till fler och större affärer.

Kommunikation kan ske på olika sätt, exempelvis muntligt eller skriftligt. Vi har i den här artikeln fokus på kommunikation som sker i personliga möten mellan människor. Många av råden går med små justeringar att använda i andra former av kommunikation.

Vad är god kommunikationsförmåga?

Kommunikation är när vi ger och tar emot olika typer av information. Den kan vara muntlig, skriftlig eller kommunikation via kroppssspråk. Vi kan kommunicera fakta, känslor, historier eller vad som händer runt omkring oss i olika sammanhang. Att ha en god kommunikationsförmåga innebär att du är bra på att lyssna, tala, observera och att vara mottaglig för andras kommunikation.

Tips för att förbättra kommunikationsförmågan

Följande områden är grundläggande för att förbättra din kommunikationsförmåga. Det är också områden som du kan fortsätta att utveckla även om du redan är mycket bra på att kommunicera.

Förbered dig

Du kommer bli betydligt bättre på att kommunicera om du lägger med tid på att förbereda dig. Det kan exempelvis handla om att läsa på ordentligt om en ny potentiell kund. Genom att vara påläst kommer du att ställa bättre frågor, du kommer också att framstå som mer intresserad. Det senare gör att den du skall kommunicera med kommer att fokusera mer på dig vilket i sig lägger grunden för en bättre kommunikation.

Ett annat sätt att förbereda dig är att ta fram frågor. Många lever i villfarelsen att checklistor med frågor bara används av nybörjare. Riktigt bra säljare utgår från en struktur och vet vilka frågor de behöver ställa för att på kortast möjliga tid få fram den information de behöver. Självfallet skall du inte sitta och läsa innantill utan checklistan är ett stöd.

Använd kroppsspråket

Vi kommunicerar inte bara genom ord utan med hela vår kropp, det som brukar kallas kroppsspråket. Du kan förbättra din kommunikationsförmåga genom att för det första blir mer medveten om ditt eget kroppsspårk och för det andra träna på att vara uppmärksam på andras kroppsspåk.

Låt oss börja med ditt eget kroppsspråk. Här gäller det att bli mer medveten om vilka omedvetna signaler du sänder ut när du kommunicerar med andra. Exempelvis, hur ser man på ditt kroppsspråk att du är osäker? Om det syns tydligt kan det vara till nackdel i en förhandling eller ett viktigt samtal om en stor affär. Genom att bli mer medveten om hur du reagerar kan du börja träna bort eller i alla fall dämpa de signaler du sänder ut.

På samma sätt, genom att bli bättre på att läsa andra personer kan du bli bättre på att kommunicera. Är du uppmärksam och uppfattar att personen du pratar med börjar bli ointresserad kan du lösa det genom att byta ämne, ställa en fråga eller på annat sätt få med personen i samtalet igen.

Lyssna aktivt

Den gammal talesättet att du fått två öron och en mun brukar användas för att påminna dig om vikten av att lyssna. De flesta fokuserar mer på vad de skall säga istället för att lyssna på vad den andra personen säger. Först behöver du bli medveten om att du behöver lyssna bättre. Nästa steg är att fokusera på vad som sägs och släppa tanken på vad du skall säga sedan. Ett sätt att underlätta detta är att ställa en fråga istället för att berätta något själv.

Genom att bli bättre på att lyssna kommer du att uppfatta mer av vad den andra personen säger.

Förenkla

Lite tillspetsat kan man säga att ju bättre du är på något desto enklare kan du göra det. Många försöker gömma sig bakom fraser som att det är ett komplext ämne och nu måste du lyssna noga när jag skall förklara. Du kommer att få en betydligt bättre kommunikationsförmåga genom att träna på att förenkla saker och ge mindre information. Om ämnet intresserar den du kommunicerar med kommer de istället att börja ställa frågor.

Tycker du att det är svårt att förklara något på ett enkelt sätt kommer du högst sannolikt inte att lyckas kommunicera det så att mottagaren förstår. Då är ett förslag att läsa på mer om ämnet eller att titta på hur andra beskriver det du har sagt.

Börja med dig

I en relation eller andra privata sammanhang kan människor dölja sig bakom uttryck som ”om de bara kunde lyssna på mig” eller ”om min partner var bättre på att kommunicera”. Kommunikation sker genom två eller flera parter så det är ytterst sällan en part som enskilt behöver ändra på sig.

När det kommer till försäljning vinner du på att helt släppa de tankarna. Utgå istället från att du behöver bli bättre på att kommunicera. Det kommer göra att du anstränger dig mer och får mer träning. Det kommer att gynna din försäljning.

Kommunikationsförmåga är mer än mötet

Vi har tidigare konstaterat att kommunikation kan ske på olika sätt. Exempelvis om du skriver många e-post, offerter eller annan skriftlig kommunikation vinner du på att läsa mer om det och träna på att skriva mer kommunikativt. Läs mer i ”Vanliga misstag som begås i kommunikationen mellan människor”.

Fundera också på om du skulle kunna kommunicera på fler sätt än du gör idag. Ett område där det går att sticka ut är den visuella kommunikationen. Fortfarande är den klassiska PowerPointen standard på många möten. Där kan du troligen lätt utmärka dig genom att göra en bättre PowerPoint eller utveckla din visuella kommunikation ytterligare. Det kan handla om att rita eller ta med saker att visa. Att jobba med alla delar i din kommunikationsförmåga kommer att gynna dina försäljningsresultat.

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar