77 säljfrågor som hjälper dig att få affären

För att förstå kundens problem, leda samtal framåt och få nya insikter gäller det att fråga, fråga och fråga mer. Detta är allmänt känd kunskap inom försäljning. Många slarvar dock med frågorna och får som följd tappade affärer och sämre försäljning.

Bäst är att ha med sig en checklista på de frågor du bör ställa på ett möte. Genom att ha en checklista kan du fokusera på svaren och följdfrågor. Här kommer förslag på 77 bra säljfrågor att använda för att öka din försäljning.

 1. Vilka är dina kortsiktiga mål?
 2. Vilka är dina långsiktiga mål?
 3. Vad betyder detta inköp för dig?
 4. Vad innebär detta inköp för ditt företag?
 5. Vad uppfattar du som er största styrka?
 6. Vad uppfattar du som er största svaghet?
 7. Hur utvärderar ni potentialen i nya produkter eller tjänster?
 8. Vem leverarer till er nu?  Hur valde ni dem?
 9. Hur prioriterar ni mellan pris, kvalitet och service?
 10. Vad tycker du bäst om med din nuvarande leverantör?
 11. Vad gillar du inte med din nuvarande leverantör?
 12. Vad kan få dig att byta leverantör?
 13. Vad gillar du bäst med ditt nuvarande system? Vad skulle du vilja se förändras?
 14. Om du var jag, hur skulle du gå tillväga för att få er som kund?
 15. Vad krävs för att vi skall få göra affärer med er?
 16. Kan du berätta varför ni tackat nej till vårt erbjudande?
 17. Vad är viktigt för dig i relationen med leverantörer?
 18. När skulle vara den bästa tiden för mig att ringa tillbaka?
 19. Vilka erfarenheter, bra eller dåliga, har du haft med denna typ av produkt?
 20. När gjorde du senast ett inköp av en (din tjänst/produkt)
 21. Har denna process fungerat bra för dig?
 22. Vad har du redan försökt att göra för att åtgärda problemet med din nuvarande (din produkt/tjänst)
 23. Vilka egenskaper letar du efter i en (din produkt/tjänst)
 24. Vad har du för budget?
 25. Vilka hos er är involverade i inköpsbeslutet?
 26. Kan du berätta mer om det?
 27. Kan du ge mig ett exempel?
 28. Kan du vara mer specifik?
 29. Vilka är de tre största misstagen som görs av …?
 30. Vilka utmaningar eller svårigheter upplever du med …?
 31. Vilka två problem tar upp det mesta av din tid?
 32. Vad kostar problemen er?
 33. Vad händer om du inte vidtar åtgärder?
 34. Hur påverkar det ditt företag? Dig personligen?
 35. Hur är detta jämfört med ditt nuvarande resultat?
 36. Vilken inverkan kommer det  att ha på ditt företag?
 37. Hur prioriterar du detta projekt jämfört med de andra du arbetar med?
 38. Kan du berätta om processen ni arbetar enligt när ni tar beslut av detta slag?
 39. Vem brukar du konsultera när det gäller beslut som detta?
 40. Vilken hinder kan  få dig att inte gå vidare med detta?
 41. Hur kan vi hjälpa er?
 42. Kan du ge mig bakgrunden till detta?
 43. Kan du berätta mer om den nuvarande situationen/problemet?
 44. Hur länge har det varit ett problem?
 45. Hur länge har du funderat på detta?
 46. När du gick till din befintliga leverantör och berättade om dina problem, vilka garantier gav de dig för att det inte skulle upprepas?
 47. Hur allvarligt är problemet?
 48. Varför tror ni att frågan/problemet har pågått under så lång tid?
 49. Kan du berätta mer om det?
 50. Kan du göra en kvalificerad gissning av hur mycket det kostar dig?
 51. Varför har du arbetat med detta så länge?
 52. Vad stör dig mest i denna situation/fråga/problem?
 53. Påverkar detta andra delar av verksamheten?
 54. Hur länge har du funderat på det?
 55. Vem är medveten om det?
 56. Vad kostar det dig?
 57. Vad är din strategi för att åtgärda problemet?
 58. Har dina konkurrenter liknande problem?
 59. I en perfekt värld, vad skulle du vilja se hända med detta?
 60. Vad tycker du om din nuvarande leverantör?
 61. Hur viktigt är detta behov (på en skala från 1 till 10)?
 62. Vilka andra problem upplever du?
 63. Har du några preferenser när det gäller lösningen?
 64. Finns det något jag har förbisett?
 65. Har du några frågor du vill ställa till mig?
 66. Kan du berätta om det?
 67. Kan du ge mig ett exempel?
 68. Kan du vara mer specifik?
 69. Vad bör jag veta?
 70. Vilka är de långsiktiga effekterna av problemet?
 71. Vilka är de immateriella effekterna av problemet?
 72. Kan du uppskatta hur mycket pengar du/din organisation förlorar varje dag genom att inte lösa detta problem?
 73. Om du var någon av dina konkurrenter, vad skulle du göra nu?
 74. Vet du vad dina konkurrenter tänker/planering gällande detta?
 75. Har konkurrenterna drabbats av samma problem?
 76. Är detta problem unikt för din organisation?
 77. Är detta ett branschomfattande problem?
Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar