Checklista för att lyckas med försäljningen på mässan

En majoritet av Sveriges säljare har mässor och event som en kanal i sitt försäljningsarbete. Samtidigt är det många som anser att det är svår att skapa bra försäljningsresultat i samband med mässor och event. Det finns ingen magisk kur hur du lyckas med försäljningen på mässan, men följande råd hjälper dig på vägen.

65 procent av säljarna använder mässor och event som en kanal i sitt försäljningsarbete. (Källa Försäljningslönebarometern 2018)

Tydligt syfte med mässan

Bestäm innan mässdeltagandet vad som är syftet med att delta. Är det exempelvis att sälja eller få varma leads? Har du varit med tidigare och har nyckeltal är det att rekommendera att även sätta ett detaljerat mål.

Skapa ett team för mässan

Baserat på ert syfte, vad är lämpligt att fokusera på. Är det en produktnyhet eller att visa upp hur brett ert sortiment är? Tänk på att det skall kunna användas i marknadsföring runt mässan och i montern.

Planera marknadsaktiviteter

Du behöver planera marknadsaktiviteter före, under och efter mässan. Tänk på hur du skall få maximalt med besökare i din monter. Använda flera olika kanaler. Gå gärna på andra mässor för att få inspiration. Tänk på att ta så mycket hjälp av mässarrangören som möjligt.

Skapa er monter

Montern skall fungera både som ”inkastare” och mötesplats. Planera din monter utifrån syftet och temat. Generellt är det bättre med en luftig och enkel monter än att försöka få med allt. Planera också praktiska detaljer för de som skall bemanna montern och hur ni kan genomföra kundmöten/presentationer på ett bra sätt.

Utbilda personalen

Inför mässan skall alla som skall arbeta i montern utbildas om er företag, era produkter och framförallt hur ni skall attrahera besökare och ta hand om dem i montern. Skall ni sälja direkt i montern krävs det också träning i hur man säljer effektivt på mässor.

Coacha personalen

Att arbeta på en mässa är krävande och det krävs en fungerande arbetsledning. Både för att hantera praktiska frågor och för att coacha och stötta de som arbetar i montern. Allt för att få maximalt resultat.

Följ upp

Gör redan innan mässan en plan för hur uppföljningen skall gå till och vilka som skall genomföra dem. Tänk på att använda flera olika kanaler för uppföljningen för bästa resultat.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på print
Patrik Nordkvist

Patrik Nordkvist

Patrik hjälper sina kunder att skapa ökad försäljning och tillväxt, genom föreläsningar, utbildning och rådgivning. Han har en bakgrund med över 25 års erfarenhet som försäljningschef och VD för flera snabbväxande bolag.

Några av våra utbildningar

Fler ämnen på bloggen

Vill ni sälja mer?

Lämna dina uppgifter eller ring på 0790-10 22 00 så tar vi ett samtal om hur vi kan hjälpa dig, ditt team och ditt företag att öka sin försäljning och tillväxt.