Checklista för att lyckas med försäljningen på mässan

En majoritet av Sveriges säljare har mässor och event som en kanal i sitt försäljningsarbete. Samtidigt är det många…